Vorbim aici despre Circulara nr. 24/2016 a BNR privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 26 din 10.01.2017. Reglementarea de prim rang este dată de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 918/2015.

Dispoziţiile legii prevăd că schemele de garantare a depozitelor garantează depozitele la o instituţie de credit participantă, constituite în orice monedă, cu excepţia depozitelor care se încadrează în categoriile de depozite neeligibile şi care sunt prevăzute în lista anexă la lege.

În cazul în care depozitele constituite la o instituţie de credit participantă devin indisponibile, schemele de garantare a depozitelor asigură plata compensaţiilor, în limita plafonului de acoperire.

Potrivit art. 61 alin. (3) din lege, plafonul de acoperire este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.

Deponenţii garantaţi, persoane fizice, care deţin depozite încadrate în anumite categorii beneficiază de un nivel al garantării de către schema de garantare a depozitelor peste plafonul de garantare de 100.000 euro.

Se încadrează aici:

a) depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;

b) depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;

c) depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Această garantare specială este limitată în timp la o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit.

Ce precizează Circulara BNR

Nivelul garantării speciale, prezentată anterior este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.

Reţineţi precizarea din Circulară, potrivit căreia acest nivel de garantare este distinct de cel de 100.000 euro, prevăzut la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 şi se aplică sumei agregate a depozitelor din categoriile a), b) sau c) de mai sus, la determinarea compensaţiei aferente acestora.

Potrivit art. 63 din lege, nivelul compensaţiei se determină prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile deţinute de deponentul garantat la respectiva instituţie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creanţelor exigibile la aceeaşi dată ale instituţiei de credit asupra respectivului deponent, în măsura în care prevederile contractuale între instituţia de credit şi deponent nu prevăd contrariul.

În scopul determinării nivelului compensaţiei, la valoarea depozitului se adaugă şi dobânda acumulată şi necreditată până la data indisponibilizării depozitelor.

Compensaţia de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil, de 100.000 euro, prevăzut la art. 61 alin. (3) sau, după caz, la categoriile de credite în condiţii speciale..  

Ai nevoie de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here