Începând din 15 mai s-a suspendat obligaţia de completare a numărului de evidenţă a plăţilor, prevăzută prin Ordinul MFP nr. 1870/2004. Cu unele excepţii despre care citiţi amanunte în cele ce urmează.
Suspendarea a fost introdusă prin Ordinul MFP nr. 665/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 360/2014.
Reamintim că obligaţiile stabilite prin OMFP nr. 1870/2004 au mai fost suspendate, potrivit art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1485/2012, din 16 noiembrie 2012 şi până la data de 31 decembrie 2013. Atunci, pe cale de excepţie, dispoziţiile continuau să se aplice pentru contribuabilii care alegeau să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii.
Exceptarea prevăzută de recentul OMFP nr. 665/2014 priveşte:

contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii;
contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule;
contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale.
În cazurile de mai sus, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Timbrul de mediu

În ce priveşte timbrul de mediu pentru maşini, temeiul legal este dat de art. II din Ordinul MFP nr. 354/2013: prin excepţie de la prevederile art. II alin. (1) din Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1870/2004, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule.

Amânarea la plată

Respectă obligaţiile de completare a numărului de evidenţă a plăţii contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale emisă în temeiul prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, aprobată prin Legea nr. 267/2013.
Potrivit Art. V din O.U.G. nr. 50/2013, contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi, denumite în continuare obligaţii fiscale.
Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată.
Amânarea la plată nu se acordă:
contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
În scopul amânării la plată, contribuabilul depune la organul fiscal competent cererea de acordare a amânării, precum şi documentul emis de autoritatea competentă, în original, prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la aceasta. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii şi trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de amânare la plată.
La cererea de eliberare a documentului contribuabilul poate anexa o notificare prin care renunţă la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză. În acest caz, în documentul emis autoritatea competentă confirmă că a luat act de notificarea contribuabilului.
Contribuabilul poate depune una sau mai multe cereri de amânare la plată, ori de câte ori este cazul, cu respectarea limitei în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată.
Cererea contribuabilului se soluţionează de organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data depunerii, prin decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii sau decizie de respingere, după caz.
În cazul aprobării cererii şi dacă contribuabilul a renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză, organul fiscal emite:
 decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale principale;
 decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de orice fel, aferente obligaţiilor fiscale principale amânate la plată.
Pe perioada amânării la plată, pentru obligaţiile fiscale principale amânate la plată contribuabilii nu datorează dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, dacă au renunţat la perceperea sau încasarea de dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la autoritatea competentă în cauză.
Ori de câte ori, anterior finalizării amânării la plată, autorităţile competente prevăzute la alin. (1) notifică organului fiscal că suma înscrisă în documentul emis potrivit alin. (4) nu mai este datorată, în întregime sau în parte, amânarea la plată îşi pierde valabilitatea, total sau parţial, după caz. În acest caz, contribuabilul datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau accesorii de orice natură, potrivit legii, pe întreaga perioadă de amânare la plată.
Pe perioada amânării la plată:
nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale amânate la plată;
nu se sting obligaţiile fiscale ce fac obiectul amânării la plată, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here