Guvernul a redus numărul contravențiilor pentru care s-ar fi putut aplica procedura prevenției (Legea prevenirii). O hotărâre în acest sens fiind publicată în Monitorul oficial HG 937/2023.

În primul rând, este vorba despre contravenții prevăzute de legislația privind casele de marcat fiscale, privind calitatea consumabilelor de utilizare a caselor de marcat fiscale și mici erori sau abateri de la reglementările privind elementele minime ale bonului fiscal:

  • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a preda raportul memoriei fiscale;
  • nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată;
  • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;

În al doilea rând, sunt vizate contravențiile pentru nerespectarea obligației de înregistrare fiscală, pentru nedepunerea declarațiilor fiscale, a declarațiilor informative sau pentru nedepunerea declarației de patrimoniu, în cazul inspecției asupra persoanelor fizice:

  • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
  • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
  • nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal (amenda în acest caz este de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari + amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice);
  • nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri;

În plus, în actul normativ este vorba și despre contravențiile pentru nedotarea cu POS sau cu alte soluții moderne de încasare prin card sau pentru refuzul de a încasa prin intermediul cardurilor bancare.

Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, penalităţi şi alte obligaţii de plată sunt obligaţi să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit.

Nerespectarea acestei prevederi se va sancționa cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.

De sub acea lege a  prevenirii a mai ieșit și nedepunerea la termen a declarațiilor de impunere.

De exemplu, în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Vezi aici actul modificator HG 937/2023

Vezi aici actul modificat Legea Prevenirii 270/2017

Vezi aici mai multe articole legestart despre Legea Prevenirii

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here