Mâine, 15 mai, se atinge termenul limită pentru depunerea unei serii de situaţii centralizatoare, jurnale şi declaraţii şi efectuarea unor plăţi, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5. Mai jos găsiţi informaţii despre contribuabilii vizaţi, dar şi link-uri de descărcare pentru fişierele necesare, acolo unde este cazul.

Întreaga listă a obligaţiilor fiscale din luna martie poate fi consultată AICI.

• Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Atenţie: Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete!
Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat!


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile / utilizările de produse energetice pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru trimestrul precedent

Contribuabili vizaţi: deţinătorii de autorizaţii de utilizator final..
Atenţie: Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali, pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile!


• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: antrepozitarii autorizaţi, pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de:


• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave/aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către nave/aeronave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.


• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor, respectiv distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave.
Atenţie: declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.
Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie!
Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie!


•  
Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă

Se transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Contribuabili vizaţi: operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

• Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă
Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.


• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.


• Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
Descarcă Declaraţia privind impozitul pe spectacole!

• Declaraţia Intrastat 

Contribuabili vizaţi
Toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală; 
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi expedieri depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Praguri valorice Intrastat pentru anul 2015:
 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri; 
 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Accesează declaraţia intrastat (format electronic)!

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here