Legea nr. 282 din 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1201 din 09.12.2020

Actul normativ analizat astăzi modifică procedura reducerii timpului de lucru pentru salariați.

Potrivit noului act normativ, pe durata stării de urgență/alertă/asediu precum și pe o durată de încă 3 luni de la data încetării stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au dreptul ca în mod unilateral să reducă timpul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă.

Această reducere a timpului de lucru se realizează cu obligația de informare și consultare a salariaților, a reprezentanților salariaților sau după caz a sindicatului de îi reprezintă pe salariați.

Notă: anterior, OUG nr. 211/2020 publicată în 07 decembrie 2020 stabilea că timpul de lucru poate fi redus la 80%, iar măsura reducerii timpului de lucru se putea aplica până la 30 iunie 2020. În prezent aceste prevederi din ordonanță numai au aplicare.

Reducere timpului de lucru se stabilește lunar pentru cel puțin 5 zile lucrătoare, iar decizia se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile anterioare reducerii timpului de  lucru.

De reținut: Nu mai există obligația înregistrării deciziei reducerii timpului de lucru în Revisal.

Pentru perioada de timp nelucrată, salariații beneficiază de o indemnizație brută în procent de 75% din salariu ce s-ar fi cuvenit dacă ar fi lucrat.

Angajatorul suportă cheltuiala cu indemnizația și o achită salariatului la data plății salariului. Indemnizația este în sfera impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii așa cum se prevede în Codul fiscal.

Legea modifică și procedura de decontare a indemnizației pentru primirea fondurilor de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Lunar, până pe data de 25 a lunii următoare celei curente, angajatorul interesat va depune la ANOFM o cerere însoțită de următoarele documente

  • copia deciziei de reducere a timpului de muncă semnată de salariați;
  • Balanța lunară de verificare;
  • Acord semnat între angajator și reprezentații salariaților/sindicat prin care s-a stabilit procentul cu nr. de salariați pentru care se reduce timpul de muncă;
  • Lista persoanelor salariate ce beneficiază de indemnizație;
  • Copia documentului de plată a salariului cu evidențierea plății indemnizației;

Cererea se poate depune electronic sau în format letric. Dacă cererea se depune ulterior datei de 25 a lunii următoare, aceasta va fi prelucrată în luna ce urmează.

O altă modificare se adresează profesioniștilor așa cum sunt reglementați de codul civil sau membrilor cooperației încadrați în baza convențiilor individuale de muncă ce pot primi o indemnizație lunară de 41,5% din salariul mediu brut dacă și aceștia îndeplinesc condițiile de reducere a timpului de lucru așa cum sunt reglementate de OUG nr. 132/2020 cu modificări ulterioare.

O altă măsură este extinderea acordării ajutorului de 2.500 lei pentru salariații aflați în telemuncă inclusiv pe durata stării de alertă. Anterior, s-a acordat doar pentru salariații aflați în telemuncă pe durata stări de urgență. Cererea pentru acest ajutor poate fi depusă până la data de 31 decembrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here