După cum deja este bine-cunoscut, începând cu data de 01.01.2018 s-au produs în legislația fiscală o serie de modificări, iar printre aceste modificări regăsim și pe cele referitoare  la deducerea personală acordată persoanelor fizice.

Având în vedere interesul practic al cititorilor noștri referitor la un astfel de subiect, în prezentul material ne-am propus să prezentăm care sunt noutățile în materie referitor la  deducerea personală.
 
Care sunt persoanele fizice care  au dreptul la deducerea personală și ce reprezintă această deducere?
Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Codul fiscal au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Așadar reținem că persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a)  din Codul fiscal sunt persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, care obțin venituri din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.

Pe de alta parte, persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (2)  din Codul fiscal sunt persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) sau c)[1] și care vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România.
 
Care este actualmente cuantumul deducerilor personale?
Așadar, deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
  • (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
  • (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
  • (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
  • (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
  • (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.
Reținem și că, pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit unui tabel prevăzut la art. 77 alin. 2 din Codul fiscal.
 
Care sunt persoanele ce pot fi sau nu considerate în întreținere?
Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) din Codul fiscal[2] și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reținem faptul că, de principiu, copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți.

Spunem „de principiu” întrucât nu sunt întreținuți copiii minori încadrați în muncă având în vedere faptul că aceștia beneficiază de propria deducere personală la funcția de bază. Astfel, copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, încadrat în muncă în condițiile  Codului muncii, devine contribuabil și beneficiază de deducerea personală, situație în care, pentru perioada respectivă, părinții nu mai beneficiază de deducerea personală.

În schimb, nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

Tot astfel, legiuitorul arată că deducerea personală determinată potrivit art. 77 din Codul fiscal nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.
 
Cui se acordă deducerea personală în cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili?
În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili  suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți.

În schimb, pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

Observăm așadar că, începând cu anul 2016 apare o diferență majoră față reglementarea anterioară în materie în ce privește deducerea pentru copiii minori: pentru copilul minor aflat în întreținerea părinților sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinți, respectiv tutorelui, nu doar unuia dintre părinți, conform înțelegerii dintre aceștia, ca până la data de 31.12.2015.

Reținem însă că regula respectivă este valabilă doar pentru copiii minori aflați în întreținere, nu și pentru cei majori aflați în întreținere ( de exemplu cei care urmează facultatea), în cazul cărora  deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil (părinte), conform înțelegerii între părți.
 
Pentru ce perioadă  se acordă deducerea personală?
Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

[1]    Art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Codul fiscal: Persoană fizică rezidentă – orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:(…)

      b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;

      c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat (….);

[2]   Art. 62 lit. o), w) și x) din Codul fiscal: (…) o)bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat;(…)

            w)premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice/paralimpice, precum și calificarea și participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale și europene, prima grupă valorică, precum și la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți de legislația în materie, în vederea pregătirii și participării la competițiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României. Au același regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale;

          x) premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România;(…)

Ai nevoie de Codul Fiscal? Îl poți obține apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here