Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 735/2017 se adresează cu precădere operatorilor economici ce efectuează activități de transport de bunuri în cadrul comerțului internațional – importuri  sau exporturi, când sunt utilizate ca mijloace de transport – transportul feroviar sau transportul aerian.

În esență, tranzitul vamal presupune transportul unor bunuri importate în regim suspensiv pentru obligațiile vamale, de la un birou vamal de intrare în comunitate până la un birou vamal de destinație unde se efectuează punerea în liberă circulație a bunurilor cu achitarea drepturilor de import.

Pentru tranzitul vamal realizat cu mijloace de transport aeriene sau mijloace de transport pe calea ferată nu se impune prezentarea unor garanții vamale, însă operatorii economici interesați trebuie să fie autorizați de autoritățile vamale. Ordinul analizat astăzi reglementează procedura urmată în România de un agent economic interesat pentru obținerea autorizației.

Cererea de autorizare pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe calea ferată se întocmește înscris de către operatorul economic şi conține următoarele informații:

 • denumirea întreprinderii feroviare şi sediul social al acesteia, numărul de telefon/fax şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării acesteia;
 • codul unic de înregistrare;
 • numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
 • datele de identificare ale persoanelor care angajează legal întreprinderea feroviară: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mail;
 • datele de identificare ale persoanei/persoanelor responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a întreprinderii feroviare operatorului economic
 • biroul/birourile de plecare unde mărfurile se plasează sub regim de tranzit unional/comun;
 • numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz.

Cererea se transmite în format letric la registratura Direcţiei Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

 • certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
 • copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal întreprinderea feroviară în raporturile juridice cu autoritatea vamală;
 • copia licenţei de transport feroviar;
 • copia certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public;
 • document conţinând datele privind centrul sau centrele contabile (adresa, număr de telefon/fax, persoane de contact);
 • document care atestă că întreprinderea feroviară este membru al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate;
 • declaraţie-angajament conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice;
 • specimene ale scrisorilor de trăsură CIM, scrisorilor de trăsură CIM pentru transport combinat sau scrisorilor de trăsură combinate CIM/SMGC

Autorizaţia pentru utilizarea regimului de tranzit unional/comun pentru mărfurile transportate pe cale aeriană se acordă, la cerere, companiei aeriene prin care se indică următoarele date:

 • denumirea companiei aeriene şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;
 • codul unic de înregistrare;
 • numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
 • numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, după caz;
 • datele de identificare ale persoanei care angajează legal compania aeriană: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, numărul de telefon/fax şi e-mail;
 • datele de identificare ale persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a operatorului economic;
 • datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere;
 • aeroporturile şi birourile de plecare şi de destinaţie unde mărfurile se plasează/sosesc sub regim de tranzit unional/comunitat.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here