Potrivit art. 55 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, salariații ce au ca atribuții crearea de programe pentru calculatoare beneficiază de scutire de impozit pentru venitul din salarii. Ordinul MFP nr. 835/2015, publicat recent în Monitorul Oficial, stabilește condițiile în care se poate exercita această scutire.

Ordinul detaliaza urmatoarele aspecte:

 • tipul postului și încadrarea persoanei;
 • documentația minimă a dosarului justificativ;
 • condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul, respectiv activitățile considerate ca fiind de creare de programe.

În esenţă, scutirea de impozit pe venitul din salarii se realizează la angajatorii ce au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator, ce au realizat în anul precedent un venit din comercializarea softurilor de cel puțin 10.000 dolari, pentru fiecare angajat ce va beneficia de scutire de impozit pe venitul din salarii. Prin împărțirea cifrei de afaceri din vânzările de soft la acest plafon, se va determina numărul maxim de salariați ce beneficiază de scutire.

Calculul plafonului se efectuează la cursul valutar mediu al fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul. Se prezumă că veniturile din vânzările de soft sunt contabilizate distinct de celelalte venituri ale societății și se regăsesc în balanțele analitice.

Codurile CAEN aferente activităților de creare de programe pentru calculator sunt  5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

Posturile pentru care se va acorda scutirea de impozit, respectand si celelalte conditii ale actului normativ sunt:

 • Administrator baze de date
 • Analist
 • Inginer de sistem în informatică
 • Inginer de sistem software
 • Manager de proiect informatic
 • Programator
 • Proiectant de sisteme informatice
 • Programator de sistem informatic

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului și acesta cuprinde următoarele documente:

 • actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia legalizată a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei;
 • copia legalizată a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creaţie de programe pentru calculator;
 • balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Persoana ce beneficiază de scutire trebuie să fie încadrată într-un compartiment specializat de informatică, evidențiat distinct în organigrama angajatorului, cum ar fi centru de calcul, direcție, departament, serviciu, birou etc și se poate beneficia de această scutire indiferent de momentul angajării şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

Față de prevederile anterioare nu mai sunt enumerate specializările universitare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

4 COMENTARII

 1. Cum sunt ajutate start-up-urile cand scutirea de impozit se face doar pentru firmele care au un venit de cel putin 10000 USD pentru fierace angajat???

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here