Din 25 august 2018 vor intra în vigoare prevederile HG nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Actul normativ se adresează transportatorilor rutieri de marfă și de persoane ce au dreptul la restituirea unei cote din acciza la combustibil.

Potrivit art. 342 din Codul fiscal, transportatorii de mărfuri cu autovehicule ce au capacitatea de transport mai mare de 7,5 tone, respectiv transportatorii de persoane cu excepția transportului public local beneficiază de o reducere a accizei la motorină cu suma de 183,62 lei / 1.000 litri, respectiv 217,31 lei / tonă. Această facilitate fiscală poate fi aplicată printr-o procedură de restituire de acciză.

Prin HG nr. 549/2018 se aprobă procedura efectivă de restituire pentru perioada 2018-2020.

Potrivit acestui act normativ, bugetul alocat pentru cei trei ani aferenți restituirii de acciză este în sumă de 60 milioane lei, pentru fiecare an fiind estimat un buget de 20 milioane lei. Se estimează că vor beneficia un număr de 1.500 beneficiari.

Procedura adoptată de prezentul act normativ este similară cu procedura existentă în perioada anterioară și presupune ca operatorul economic să justifice cererea de restituire a accizei.

Un operator economic este eligibil dacă îndeplinește cumulativ mai multe condiții dintre care amintim:

  • este licențiat în România sau într-un alt stat membru;
  • deține cel puțin un mijloc de transport eligibil;
  • este activ din punct de vedere fiscal și financiar-contabil și nu înregistrează datorii la bugetul de stat;
  • nu se află pe lista operatorilor economici împotriva cărora s-au început proceduri de recuperare a unui alt ajutor de stat;
  • alimentarea cu carburant se realizează în recipiente autorizate de la distribuitori autorizați;
  • nu se regăsește în categoria întreprinderilor în dificultate;
  • nu se află în procedura de faliment, dizolvare, lichidare, executare silită.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) este desemnată pentru aplicarea procedurii de restituire.

Operatorii economici interesați depun cererea de restituire a accizei pentru un trimestru calendaristic încheiat. Cererea se depune începând cu prima zi a trimestrului următor fără a depăși un an de zile.

Cererile se depun în format electronic semnate electronic de către operatorul economic însoțite de o vastă documentație. Cererile de restituire, depuse complet și corect, trebuie soluționate în termen de maxim 35 zile lucrătoare de la data depunerii.

Prezenta procedură intră în vigoare în data de 25 august 2018, iar până la această dată este aplicabilă procedura existentă.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here