Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare, se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri din activități agricole – cultura plantelor agricole respectiv creșterea animalelor – pentru care impozitarea se face prin tranșe anuale de venit. Această procedură este reglementată de art. 70-74 din actualul Cod fiscal.

De exemplu, are calitate de contribuabil persoana fizică ce cultivă cereale pe o suprafață mai mare de două hectare sau deține în gospodărie mai mult de două vaci.

Impozitarea se realizează prin depunerea declarației 221 „Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”.

Impozitele sunt stabilite de direcțiile specializate ale administrațiilor finanțelor publice teritoriale până pe data de 15 februarie a anului pentru care se datorează impozitul pe venit.

În cazul în care se constată fenomene naturale ce afectează cu peste 30% culturile agricole sau efectivele de animale, normele de venit se reduc proporțional cu pierderea suferită, conform art. 73 alin. (7) din Codul fiscal.

OpANAF nr. 2204/2015 stabilește procedura efectivă de reducere a normei de venit.

În ce condiții poate beneficia de reducerea normei de venit o persoană fizică?

O persoană fizică beneficiază de această reducere dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a depus declarația 221 ce cuprinde totalitatea suprafețelor cultivate, a efectivului de animale inclusiv pentru pierderile suferite.
  • se constată cu certitudine existența pierderilor a mai mult de 30% din activitățile agricole practicate de această persoană fizică.
  • venitul net este stabilit prin normă de venit (redundanța legii).

Persoana fizică interesată depune formularulCerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale” la direcția administrativ teritorială de care aparține.

Constatarea pagubelor se face de o comisie numită prin ordin al prefectului. Această comisie constată pagubele și întocmește în 3 exemplare procesul verbal de constatare a pierderilor. Două dintre aceste formulare se vor preda persoanei fizice interesate, documente ce devin documente justificative pentru pierderile suferite.

Având acest document, persoana fizică va depune la ANAF o „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”. Această cerere se poate depune la organul fiscal în perioada de prescripție a impozitului. Desigur, la cerere se anexează documentele justificative. 

Ulterior, organul fiscal analizează documentele persoanei fizice conform procedurii stabilite de acest ordin și va proceda la analiza cererii, acceptând reducerea de impozit sau respingând cererea contribuabilului când nu se justifică procedura.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here