Actul analizat astăzi se încadrează în categoria actelor ce reglementează impozitarea persoanelor fizice ce plătesc impozit pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, din activități independente sau din închirierea camerelor turistice.

Ordinul ANAF nr. 1301/2015 modifică ușor procedura privind recalcularea plăților anticipate datorate de o persoană fizică pe parcursul exercițiului financiar, când intervine rezilierea contractului de închiriere.

Ca și regulă generală, autoritățile fiscale au adoptat o Procedură de modificare a plăților anticipate datorate de un contribuabil în următoarele situații:

  • la rezilierea contractului de închiriere;
  • la încetarea/suspendarea activităților independente pe timpul anului;
  • la încetarea/suspendarea activităților agricole;
  • la completarea obiectului de activitate cu alte activități supuse impozitării pe seama normelor de venit;
  • la momentul depășirii închirierii unui număr de 5 camere turistice.

Toate aceste situații sunt reglementate de OpANAF nr. 2365/2014, supus modificării prin actul normativ analizat astăzi.

În cazul în care pe parcursul unui exercițiu financiar, pentru o persoană fizică ce realizează venituri din închiriere, intervine rezilierea contractului de închiriere în interiorul exercițiului, contribuabilii au dreptul la recalcularea plăților anticipate însă au și obligația depunerii declarației privind veniturile din chirii realizate.

Practic, odată cu rezilierea contractului, autoritățile solicită definitivarea situației impozitului prin depunerea declarației anuale de venit.

Dacă contractul este în valută și se achită în lei, venitul din chirii se transformă în lei utilizând cursul de schimb al BNR din ziua anterioară emiterii deciziei de impunere.

Din perspectiva recalculării plăților anticipate de impozit pe venit, pentru anul 2015, în situația în care intervine rezilierea unui contract de chirie, contribuabilii au posibilitatea recalculării plăților anticipate începând cu data de 1 iunie 2015. Desigur, această recalculare se efectuează la cererea contribuabilului ce trebuie să prezinte documente justificative.

Ai nevoie de Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here