Recent a fost publicată Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Începând cu 1 ianuarie 2014 – iată că a trecut mai mult de un an și jumătate – pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor (închiriere, arendă) se datorează contribuția individuală la asigurările sociale de sănătate în procent de 5,5%.

Baza de calcul a acestei contribuții este reglementată de art. 296^22 alin. (2^1) și (2^2) din Codul fiscal, după cum urmează:

 „ (2^1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea  bunurilor agricole  în  regim  de  reţinere  la  sursă a  impozitului,  este  diferenţa  dintre  venitul  brut  şi  cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

(2^2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.”

Unde apar dificultăți?

În momentul în care se plătește un contract de arendă, reținere contribuției de sănătate se face de către plătitorul de venit, calculând pentru acel contract plafonul maxim pentru contribuția la sănătate.

E posibil ca o persoană fizică să aibe mai multe contracte de arendă iar pentru fiecare dintre acestea să se rețină contribuția de sănătate.

Cumulându-se bazele de calcul pentru toate aceste contracte, se pot identifica unele cazuri de depășire a plafonului maxim pentru care se datorează plata contribuției de sănătate.

În acest caz, intervine obligația ANAF de a regulariza situația persoanei fizice iar actul normativ analizat astăzi are acest scop. Acesta adoptă și modifică formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

Amintim și alte două situații când s-ar impune regularizarea contribuției la sănătate:

1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria veniturilor din activităţi independente;

În acest caz, dacă la sfârsitul anului anterior persoana fizică realiza venituri din mai mult de 5 contracte, impozitarea nu se mai realizează prin această procedură ci prin procedura veniturilor din activități independente, persoana fizică având obligația să conducă contabilitate în partidă simplă din care să rezulte încasările și plățile.

2. Venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua. Am dat la intabulat un teren extravilan dupa o iesire din indiviziune si avind hotarire definitiva. Intabulatorul nu poate depune documentatia la ocpi bt. deoarece de trei luni asteptam de la comisia locala de aplicare a legilor fonului funciar a comunei respective a anularii nr. cadastral si a planului de incadrare in tarla. Mi se raspunde la telefon diferite motive din care cauza nu se tine com de fond funciar, iar d-l primar nu poate semna singur. Ce e de facut pt. ca trece o luna si tot se repeta. si sunt in a patra luna .Cu e cu comisiile de fond se intilnesc la citeva luni???…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here