Regulamentul BNR nr. 6/2015, publicat recent în Monitorul Oficial, aduce câteva modificări prevederilor Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de informații și de date statistice la BNR.

Obligațiile de raportare la Banca Națională Română se referă la următoarele elemente:

 • bilanţul monetar al instituţiilor financiare monetare;
 • ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare;
 • activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare;
 • activele şi pasivele fondurilor de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară;
 • balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională;
 • operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung;
 • structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali;
 • emisiunile şi deţinerile de titluri de valoare;
 • activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în tranzacţii de securitizare;
 • activele şi pasivele societăţilor de asigurare.

Să analizăm câteva dintre modificările aduse de acest regulament.

Clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit au obligaţia să completeze  formularul  «Declaraţie  de  încasare  externă  (DIE)» pentru orice încasare de la nerezidenţi, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor.

Persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung au obligaţia să notifice operaţiunile respective prin transmiterea la BNR – Direcţia statistică a formularului F1 «Notificare la Banca Naţională a României» şi a formularului F2 «Scadenţarul tragerilor, al rambursărilor de capital şi al plăţilor de dobândă şi comisioane» în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Regulamentul BNR nr. 6/2015 asupra Regulamentului BNR nr. 4/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

BNR_august2015
Sursa foto: Lege5.ro

Se precizează faptul că obligaţia notificării revine şi persoanelor juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen de cel mult un an şi care au prelungit cu mai mult de un an valabilitatea contractului.

Instituţiile de credit care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente financiare raportează BNR – Direcţia statistică, în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi fonduri de piaţă monetară, fonduri de investiţii, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi vehicul investiţional, societăţi de asigurare şi fonduri de pensii administrate privat şi fonduri de pensii facultative, date statistice privind:

 • Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă;
 • Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă.

Societăţile de asigurare raportează BNR – Direcţia statistică date statistice privind:

 • Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă;
 • Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă;
 • Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă;
 • Situaţia emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă;
 • Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă.

Ai nevoie de Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de informații și de date statistice la BNR? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here