În Monitorul Oficial, Partea I nr. 381/12.05.2020 a fost publicată  Ordonanța de urgență nr. 61/2020 care completează- printre alte acte normative- și  Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (denumită în continuare OUG nr. 61/2020), dispozițiile ordonanței respective fiind în vigoare de la 12.05.2020.

Trebuie menționat faptul că OUG nr. 61/2020 a fost adoptată având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv la nivelul țării noastre, precum și  instituirea stării de urgență în România prin Decretul nr. 195/2020, ulterior prelungită prin  Decretul nr. 240/2020.

Astfel, OUG nr. 61/2020 a fost adoptată luând în considerare și prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, ținând cont de necesitatea reglementării modalității de depunere și on-line a cererilor de recepție și/sau înscriere în cartea funciară formulate de persoanele interesate, luând în considerare și faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și a persoanelor fizice și juridice beneficiare ale serviciilor oferite în domeniul cadastrului și al publicității imobiliare.

Ce noutăți sunt în cadrul procedurii de înscriere în Cartea Funciară?

Astfel, potrivit art. 28 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, cererea de înscriere, recepție sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cererea prevăzută la art. 28 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 poate fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, caz în care certificarea nealterării conținutului odată cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată. În acest caz se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii.

Referitor la înregistrarea cererii în sistemul informatic reținem că aceasta se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanții pentru a face deplină credință în privința identității persoanei care face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine celui care face înregistrarea.

În ceea ce privește răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic introduse în bazele de date aceasta revine persoanei care a introdus aceste date, iar răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat și validat aceste date.

Certificarea autenticității și forța juridică a înscrisului în format electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, fără intervenția vreunei persoane sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenției Naționale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here