29 Ianuarie, 2020

Noutăți privind ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036/28.12.2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare) a suferit anumite modificări prin Ordonanța de urgență nr. 75/2019, modificări ce au fost publicate recent în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015/17.12.2019 și care au intrat în vigoare la data publicării, și anume la data de  17.12.2019.

Prin aceeași  Ordonanța de urgență nr. 75/2019 a fost modificată și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În prezentul material ne-am propus să prezentăm cititorilor noștri care sunt modificările operate în actele normative mai sus prezentate, având în vedere noutatea privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.

I). Modificări intervenite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006:

După articolul I indice 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006  se introduce un nou articol, articolul I indice 8, cu următorul cuprins:

“Art. I indice 8. -În vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15.05.2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială, se stabilesc următoarele reguli:

Art. 1. -(1) Cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare potrivit art. 6 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului se soluționează de către instanța care ar fi fost competentă să judece procesul în primă instanță.

(2) În aplicarea art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, încheierea prin care se respinge cererea de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare poate fi atacată la instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat încheierea.

(3) Calea de atac prevăzută la art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului este de competența instanței ierarhic superioare celei care a pronunțat încheierea prin care s-a admis cererea de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare.

(4) Căile de atac împotriva executării ordonanței asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare prevăzute la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sunt de competența instanței de executare.

(5) Căile de atac prevăzute la art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sunt de competența instanței ierarhic superioare celei prevăzute la alin. (3) sau (4) ale prezentului articol, respectiv de competența instanței ierarhic superioare celei prevăzute la art. 35 din același regulament; căile de atac se introduc în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 2. -Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești este autoritate competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar în temeiul art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului. În scopul obținerii acestor informații, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești are drept de acces direct la sistemul informatic PatrimVen, pus la dispoziție, în condițiile legii, în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice. Informațiile astfel obținute nu pot fi utilizate decât în scopul și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.”

II). Modificări intervenite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

La articolul 11 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392/29.06.2013, cu modificările și completările ulterioare), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii – 100 lei; când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu 1.000 lei; cereri de ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare, formulate potrivit Regulamentului (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15.05.2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială – 100 lei”.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 75/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu