Un recent act normativ reglementează modul de depunere al situațiilor financiare anuale atât pentru entitățile ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, cât și pentru entitățile ce au un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, care au obligația depunerii raportării contabile cu data de 31 decembrie 2014.

Astfel, Ordinul nr. 65/2015 se adresează operatorilor economici ce au condus contabilitatea până la 31 decembrie 2014 conform cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, temei normativ în baza căruia s-a ținut contabilitatea anul trecut, însă se adresează și celor care conduc contabilitatea conform standardelor internaționale de raportare IFRS adoptate în România prin OMFP nr. 1286/2012 cu modificări.

Actul normativ adoptă forma oficială a raportărilor financiare anuale.

Unde se depun situațiile financiare anuale?

Situațiile financiare anuale se depun numai la unitățile teritoriale ale ANAF la care entitatea este arondată.

În ce termene se depun situațiile financiare anuale?

Societățile, regiile autonome, institutele de cercetare dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică ale unei persoane juridice străine ce conduc contabilitate în România au obligația depunerii situațiilor financiare anuale  în termen de 150 zile de la finalizarea exercițiului.

Pentru organizațiile fără scop patrimonial, asociații și fundații, termenul de depunere al situațiilor financiare este de 120 zile de la încheierea exercițiului financiar.

Societățile aflate în procedura lichidării depun situațiile financiare în termen de 90 zile de la încheierea anului calendaristic.

Entitățile ce nu au desfășurat activitate de la înființare depun o declarație pe propria răspundere privind nedesfășurarea activității în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului.

Ce documente însoțesc situațiile financiare anuale?

Toate situațiile financiare sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere a administratorului societății din care să rezulte asumarea răspunderii acestuia asupra conținutului situațiilor financiare anuale și respectarea politicilor contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite și de procesul-verbal al adunării generale a asociaților sau acționarilor, de o notă privind distribuirea beneficiului sau acoperirea pierderii și, de la caz la caz, de raportul auditorului financiar, raportul comisiei de cenzori etc.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here