Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 3480/2017, modifică Procedura de înregistrare, respectiv de administrare fiscală a societăților ce fac parte dintr-un grup fiscal. Până la noi reglementări, grupul fiscal este privit doar din perspectiva TVA.

În cadrul unui grup fiscal, o societate declarată responsabil a grupului fiscal cumulează situația TVA pentru toate societățile din grup și stabilește o sumă centralizatoare de plată/de recuperat cumulativă pentru toate entitățile din grup.

În interiorul grupului fiscal, TVA de plată datorat de o societate se compensează cu TVA de recuperat de la altă societate, iar diferențele se regularizează față de buget prin intermediul unui decont de TVA centralizator depus de entitatea desemnată a reprezenta grupul fiscal în fața autorității fiscale.

Din punct de vedere normativ, se pot constitui într-un grup fiscal acele entități la care există un acționariat comun ce deține mai mult de 50% din capitalul social al societăților ce doresc să fie grup fiscal și au aceeași perioadă fiscală din punctul de vedere al TVA.

Prin OPANAF nr. 3480/2017 se modifică procedura de înregistrare a grupului fiscal și administrarea a societăților din cadrul acestuia.

Acest temei normativ reglementează un nou format al cererii de înregistrare a grupului fiscal și introduce un format tip ce va fi preluat ca model de către viitoarele entități ce vor forma grupuri fiscale.

Cererea se depune la autoritatea fiscală la care este arondată societatea ce va conduce grupul fiscal.

Toate societățile ce formează grupul fiscal vor trece în administrarea organului fiscal la care este arondată societatea desemnată drept lider.

Implementarea grupului fiscal intră în vigoare:

  • în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică;
  • în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here