Hotărârea nr. 2/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2022 este în vigoare de la 08 februarie 2023. 

Printre modificări se numără posibilitatea întreruperii efectuării stagiului pentru motive temeinice, pentru o perioadă cumulată de maximum 24 de luni.

Hotărârea prevede că, dacă pe parcursul efectuării perioadei de stagiu consultantul fiscal asistent îşi schimbă îndrumătorul menţionat în cererea de înscriere, acesta are obligaţia de a notifica această situaţie Camerei Consultanţilor Fiscali, cu indicarea numelui noului consultant fiscal activ îndrumător.

Dacă în termenul de 2 ani consultantul fiscal asistent nu a promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, pentru a beneficia în continuare de dreptul de a mai participa la examen, perioada de stagiu trebuie prelungită până la data următorului examen organizat de Cameră. Prelungirea stagiului, în acest mod, poate fi efectuată de maximum 3 ori, într-o perioadă de 3 ani consecutivi.

Consultanţii fiscali asistenţi care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 60 de zile de la această dată, sunt obligaţi să depună la Camera Consultanţilor Fiscali o declaraţie pe propria răspundere în care să declare data la care au început stagiul, consultantul fiscal activ îndrumător, perioada de stagiu realizată până la data notificării sau, după caz, data la care au finalizat stagiul. Modelul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Camerei.

Consultanţii fiscali asistenţi care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi nu au început stagiul, în termen de 60 de zile de la această dată, sunt obligaţi să înceapă stagiul şi să depună la Camera Consultanţilor Fiscali o declaraţie pe propria răspundere în care să declare data de începere a stagiului şi consultantul fiscal activ îndrumător. Modelul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Camerei.

Nerespectarea prevederilor reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 54 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează normele profesionale privind desfăşurarea activităţii de către consultanţii fiscali asistenţi, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here