Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului analizată astăzi conține mai multe domenii de reglementare, după cum urmează:

  • reglementări aplicabile desfășurării activității Oficiului național al Registrului comerțului;
  • reglementări aplicabile societăților, ocazie cu care se modifică Legea nr. 31/1990 privind societățile;
  •  secțiuni dedicate indicatorului unic la nivel european (EUID) ca fiind un număr de identificare unică la nivelul Comunității a persoanelor supuse înmatriculării la nivelul Comunității Europene.

Noul cod de identificare la nivel european

Ca prim pas de analiză, amintim faptul că, începând cu data de 7 iulie 2017, operatorii economici înregistrați la Registrul Comerțului vor avea un număr de identificare unic la nivelul Comunității Europene, iar Oficiul național al Registrului comerțului este autoritatea națională ce va asigura interconectarea cu celelalte Registre ale comerțului din celelalte state membre, pentru diverse tranzacții transfrontaliere.

Dizolvarea societăţilor

Dintre aspectele pe care ar trebui să le avem în vedere din perspectivă financiar-contabilă, ce vor intra în vigoare chiar de joi, 16 iulie 2015, amintim următoarele:

Registrul comerțului sau altă persoană interesată vor pronunța dizolvarea societății, dacă aceasta nu și-a depus situațiile financiare anuale sau declarația prin care operatorul economic declară că nu a desfășurat activitate economică.

Cererea de dizolvare poate fi depusă după un termen de 60 de zile de la data la care ar fi trebuit depuse aceste situații financiare la autorități.

Observăm din lege că aceeași sancțiune de dizolvare a entității după trecerea celor 60 de zile, se poate aplica inclusiv pentru nedepunerea raportărilor contabile, cum ar fi raportările contabile semestriale.

Desigur, este o falsă impresie că, dacă nu am depus bilanțul unei societăți, am scăpat de aceasta, deoarece pronunțarea dizolvării nu este nici pe departe aceeași cu radierea societății din Registrul comerțului, iar în această perioadă de dizolvare, administratorii societății sau după caz participanții la societate au în continuare obligații legale cu privire la funcționarea societății.

Alte cazuri enumerate punctual de lege când se dispune dizolvarea societății sunt:

  • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  • acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;
  • nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;
  • a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în Registrul Comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în Registrul Comerţului;
  • societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

Și perioada de lichidare a unei societăți se reduce, în sensul că aceasta trebuie finalizată în termen de 1 an de la data înregistrării la Registrul Comerțului a mențiunii de începere a dizolvării.

Lichidatorul se poate adresa Registrului Comerțului, ce poate prelungi acest termen cu încă 1 an, de maxim 2 ori, din motive obiective.

Închidem analiza noastră amintind faptul că pentru societățile noi înființate, la înmatricularea în Registrul Comerțului, către solicitanți se vor elibera:

  • certificatul de înregistrare;
  • codul unic de înregistrare fiscală și, după caz, identificatorul unic la nivel european.

Ai nevoie de Legea societăţilor nr. 31/1990? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here