Actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 116/2016, aprobă procedura de întocmire și depunere a situațiilor financiare anuale aferente anului trecut. Desigur, acesta se adresează atât entităților raportoare ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, dar și acelor entități economice ce au un alt exercițiu financiar decât anul calendaristic.

Tot acest act normativ reglementează depunerea situațiilor financiare de către entitățile fără scop patrimonial.

Ordinul modifică cu această ocazie și reglementările contabile conforme cu directivele europene, adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificări ulterioare.

La ce termene se depun situațiile financiare anuale pentru anul 2016?

Termenul general de depunere pentru societăți, institute de cercetare dezvoltare, companii naționale, regii autonome, este de 150 zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 30 mai 2017.

Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 30 aprilie 2017.

Societățile aflate în lichidare, dizolvare, depun situațiile financiare în termen de 90 de zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 31 martie 2017.

Entitățile care de la înființare nu au desfășurat activitate vor depune o declarație în acest sens, având formatul tipizat, în termen de 60 zile, respectiv până în data de 01 martie 2017.

Forme de situații financiare

În funcție de mărimea entității raportoare, se vor utiliza următoarele forme de situații financiare:

Entitățile care la data bilanțului nu depășesc două din următoarele criterii:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ prescurtat (cod 10);
 • cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20).

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40).

Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două din următoarele criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50,

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ prescurtat (cod 10);
 • cont de profit şi pierdere (cod 20);
 • note explicative la situaţiile financiare anuale.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40).

Entitățile care la data bilanțului depășesc cel puțin două din următoarele criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

 • bilanţ (cod 10);
 • cont de profit şi pierdere (cod 20);
 • situaţia modificărilor capitalului propriu;
 • situaţia fluxurilor de trezorerie;
 • notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative“ (cod 30) şi formularul „Situaţia activelor imobilizate“ (cod 40).

În ce condiții se vor audita situațiile financiare?

Entitățile raportoare care timp de două exerciții consecutive depășesc două din următoarele criterii, auditează situațiile financiare. Aceste criterii sunt:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

De asemenea, ieșirea din sfera auditării se va face dacă timp de două exerciții consecutive, nu sunt îndeplinite două din cele trei criterii amintite.

Indiferent de valoarea indicatorilor, entitățile de interes public auditează situațiile financiare.

Ai nevoie de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here