23 August, 2017

Noutăţi privind depunerea declaraţiei unice 112. Vezi care sunt!

Ministerul Finanţelor Publice a stabilit un nou cadru normativ privind depunerea declaraţiei unice 112, referitor la asigurările sociale şi impozitul pe venitul din salarii.

Reglementările se găsesc în Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, publicat în Monitorul Oficial nr. 600/2012.

Citeşte Ordinul MFP 1045/2012 aici!

În principiu, se păstrează procedura de declarare a sumelor datorate pentru persoanele ce desfăşoară activitate în calitate de salariat în baza unui contract de muncă, pornind de la formatul declaraţiei utilizate până la 30.06.2012.

Declaraţia se utilizează pentru obligaţiile datorate inclusiv lunii iulie 2012, cu termen de depunere până pe 25.08.2012.

Procedura de raportare a fost actualizată pentru persoanele ce realizează venituri din contracte civile/convenţii civile la care plătitorul de venit efectuează stopajul impozitului şi al asigurărilor sociale, şi nu numai pentru acestea,  având în vedere noile reglementări aplicabile pentru asigurările sociale de la 01.07.2012.

De asemenea, se actualizează şi nomenclatorul creanţelor fiscale declarate prin acest fomular.

Actul normativ este destul de vast, fiind redactat într-un număr de 28 de pagini. Situaţiile punctuale necesită mai multă analiză, în funcţie de cazul concret al fiecărui plătitor de venituri de natură salarială sau similară.

Procedura şi termenele de depunere sunt nemodificate. Astfel, declaraţia se depune electronic, lunar sau trimestrial, până pe data de 25 a lunii următoare.

Prezentăm principalele secţiuni:

Secţiunea A

Se completează pentru asiguraţii ce au realizat în luna de raportare numai venituri din salarii şi asimilate salariilor, ce au avut un singur raport de muncă (un singur contract de muncă) cu acelaşi angajator.

Aceste persoane au lucrat numai în condiţii normale de muncă şi nu au beneficiat de indemnizaţii de concedii medicale sau de alte scutiri de venituri şi asigurări sociale.

Secţiunea B

Se completează atunci când salariatul a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator sau a beneficiat de indemnizaţie de concediu medical.

Aceeaşi secţiune se completează când persoana a desfăşurat activitate în condiţii deosebite de muncă sau a beneficiat de scutiri de impozit pe venit sau scutiri la plata asigurărilor sociale.

Secţiunea cuprinde patru subcapitole în funcţie de fiecare dintre posibilităţile mai sus amintite.

La o analiză atentă, observăm că sunt reglementate destul de bine situaţiile privind modul de calcul al concediilor medicale, zilele suportate de angajator şi cele de la buget.

Secţiunea C

În această secţiune, se declară situaţiile privind impozitul şi asigurările sociale aferente activităţilor desfăşurate în baza contractelor civile/convenţii civile, drepturi de proprietate intelectuală.

Tot în această secţiune, se declară impozitele şi asigurările sociale aferente activităţii de agent, de expertiză tehnică şi contabilă judiciară şi extrajudiciară, venituri în regim de reţinere la sursă şi cele din activităţi agricole cu stopaj la sursă

Baza legală: art. 52 si art.71 lit. d) din Codul fiscal

În această secţiune, se reflectă impozitul pe venit datorat de pensionarii cu pensii peste plafonul de scutire, venituri realizate de personalul cultelor religioase, persoane beneficiare de ajutor social sau cele aflate în şomaj.

Secţiunea D

Este dedicată raportării impozitelor şi asigurărilor sociale aferente indemnizaţiilor pentru concedii medicale.

Practic, această secţiune reflectă datele de identificare a formularului de concediu medical, serie, număr, dacă este iniţial sau în continuare, data şi instituţia ce a acordat concediul medical, data începerii şi data încheierii perioadei de concediu.

Structura secţiunii reflectă modul de calcul al concediilor medicale, cu determinarea mediei veniturilor pe ultimele 6 luni, stabilind sumele ce se suportă de angajator şi de către buget.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu