Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 este în vigoare de la 26 aprilie 2023.

Actul normativ prevede modificarea și completarea prevederilor OUG nr. 133/2022, în sensul instituirii unui nou termen de conformare, potrivit căruia unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre au obligaţia ca pentru activităţile de sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizaţiei de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor respective.

Astfel, perioada tranzitorie de 120 de zile reglementată prin OUG nr. 133/2022 (din 30 septembrie 2022 până la 28 ianuarie 2023), în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară ar fi trebuit să asigure delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deșeurilor, precum şi depozitarea deșeurilor reziduale rezultate în urma activității de sortare şi tratare, se modifică, acordând mai mult timp actorilor vizați să se conformeze prevederilor legale, respectiv până la 31 decembrie 2023.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, prin aceste modificări se asigură sustenabilitatea serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a responsabilităților financiare ce revin autorităților administrațiilor publice locale și asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește finanțarea serviciului de salubrizare.

Actul normativ are ca obiectiv atingerea jalonului nr. 46 din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here