În vederea eficienței procesului de recuperare a creanțelor, autoritățile au făcut o analiză și au decis că este benefic pentru buget să anuleze creanţele fiscale cu valoare simbolică pentru care cheltuielile de recuperare ar fi fost mai mari.

Potrivit art. 266 alin. (5) din noul Cod de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015, se anulează creanţele fiscale ale unor contribuabili restanți la buget, aflate în sold la 31 decembrie, când valoarea acestora este mai mică de 40 lei.

Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 3497/2015, reglementează procedura efectivă de aplicare a acestei prevederi, ocazie cu care se adoptă și procedura de comunicare a actelor administrative de anulare.

Pentru aceste creanțe bugetare, s-a stabilit anularea și scăderea din evidență în primele 7 zile ale anului următor.

Separat de această procedură a anulării unor creanțe bugetare cu sumă redusă, se adoptă și procedura comunicării actelor administrative fiscale prin care se instituie dobânzi și penalități de întârziere cu valoare mică și este mai eficientă colectarea lor periodică, față de o procedură de notificare imediată.

Deciziile privind obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere se emit trimestrial pentru toți debitorii, cu câteva excepții.

Aceste excepții de la emiterea trimestrială a deciziilor sunt:

  • debitorii care înregistrează obligații fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată:
  • debitorii care înregistrează obligații fiscale anterior sau ulterior datei de înregistrare a dizolvării;
  • debitorii cărora li s-a deschis procedura insolvenței;
  • debitorii declarați insolvabili care nu au venituri și bunuri urmăribile.

Pentru obligațiile fiscale cu scadență până la 1 iulie 2013, deciziile se emit astfel:

  • trimestrial, pentru dobânzi;
  • o singură dată pentru penalități, caz în care se aplică nivelul de 15% din obligațiile nestinse.

În cazul în care cuantumul total al obligațiilor fiscale accesorii nu depășește o anumită limită, deciziile se emit după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații restante, astfel:

  • când suma nu depășește 1500 lei, pentru debitorul care este mare contribuabil;
  • când suma nu depășește 1000 lei, pentru contribuabilul mijlociu;
  • când suma nu depășește 500 lei, pentru celelalte categorii de contribuabili;
  • când suma nu depășește 100 lei, pentru contribuabilul persoană fizică.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here