În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 818 din 05/12/2012, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului. Actul normativ aduce noutăţi privind dispoziţii privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

* Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale se organizează şi funcţionează atât pe principiul execuţiei de casă, prin înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, cât şi pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente).

* La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, organizată pe principiul contabilităţii de drepturi şi obligaţii (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective şi se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

* Activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar achiziţionate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate şi în patrimoniul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti şi, concomitent, se scad din evidenţa contabilă a unităţilor Trezoreriei Statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcţiei generale a finanţelor publice.

* Conturile în afara bilanţului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare şi angajamentele legale şi instrucţiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

* Contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, se conduce la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, până la nivel de balanţă de verificare, fără a se întocmi situaţii financiare. Balanţele de verificare întocmite la finele trimestrului şi anului bugetar se transmit activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în scopul includerii în situaţiile financiare trimestriale şi anuale.

* Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza datelor din contabilitatea proprie şi a datelor din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului din subordine, după caz, întocmesc trimestrial şi anual situaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se centralizează în situaţiile financiare ale Trezoreriei centrale.

* Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale

Consultă  documentul integral al Monografiei! Click aici!

Notă: Activele fixe şi obiectele de inventar care se preiau în evidenţa contabilă şi în patrimoniul direcţiilor generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se înregistrează de acestea prin contul 779 „Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”.

Referinţe:

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here