Ordonanţa nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii este în vigoare de la 22 ianuarie 2023. 

Noul act normativ prevede acum că, după constatarea de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii a faptului că respectivele construcţii au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aceştia înştiinţează compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti care somează proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în termen de 48 de ore de la primirea somaţiei.

În cazul în care somaţia se afişează la loc vizibil pe imobil, termenul de 48 de ore începe să curgă de la ora afişării consemnată în procesul-verbal şi se calculează conform art. 2.555 din Codul civil.

Somaţia se înmânează proprietarului construcţiei sau altei persoane aflate la locul situării construcţiei, care este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcţiei. În situaţia în care proprietarul sau persoana aflată la locul situării construcţiei refuză să primească somaţia, precum şi în situaţia în care nu este găsită nicio persoană la locul situării construcţiei, somaţia se afişează la loc vizibil pe imobil şi se întocmeşte un proces-verbal în care se vor consemna adresa situării construcţiei şi data şi ora afişării somaţiei.

Persoana care primeşte somaţia va semna dovada de înmânare pusă la dispoziţie de persoana însărcinată cu înmânarea somaţiei.

Dacă persoana primeşte somaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, persoana însărcinată cu înmânarea acesteia va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări.

În cazul în care proprietarul nu dă curs somaţiei în termenul prevăzut desfiinţarea se face în termen de 30 de zile de la expirarea acestui termen de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază administrativ-teritorială este situată construcţia, cu recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul construcţiei, în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

1 COMENTARIU

  1. Nu vor cei de la gorj sa sancționeze vecinii care isi construiesc ilegal Cui ma pot adresa ca sa vina sa constate in afara de poliție locală primărie și inspecția in constructii Vecina ridica la clădiri pe limita de proprietate de ani de zile si nimeni nu ia vreo decizie mai mult nici nu îmi mai raspund la s3zizari

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here