În Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 925/2014) a fost publicată Legea nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă.

Așa cum bine știm, până la data de 31 decembrie 2010, angajatorul era obligat la plata unui comision către inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate.

Creanțele bugetare reprezentând acest comision cât și obligaţiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, adică la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, devin venituri la bugetul de stat, au regim de creanţe bugetare și vor fi administrate de către ANAF începând cu luna februarie 2015.

În cazul în care pentru aceste creanțe deja s-a prescris dreptul de a se cere executarea silită, atunci acestea vor rămâne în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de muncă.

Până la trecerea în administrarea ANAF a acestor creanțe, inspectoratele teritoriale de muncă vor preda organelor fiscale ale ANAF, competente în administrarea contribuabililor, următoarele:

  • înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;
  • dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor;
  • situaţia soldurilor acestor creanțe;
  • situaţia sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată;
  • orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Plata acestor creanțe se poate efectua începând de săptămână viitoare, de la data intrării în vigoare a acestei legi, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here