Ordinul MFP nr. 668/2015 analizat astăzi adoptă instrucţiunile privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate.

Prin acest act normativ se stabilește faptul că măsurile dispuse prin dispoziţiile obligatorii emise ca urmare a acţiunilor de inspecţie economico-financiară se centralizează la nivelul fiecărei structuri de inspecţie economico-financiară, într-o situaţie care cuprinde, în principal, informaţii cu privire la entitatea verificată, măsurile dispuse, temeiul de drept şi termenele de ducere la îndeplinire a acestora.

Situaţia centralizatoare a măsurilor dispuse se utilizează pentru:

  • eliminarea riscului de neducere la îndeplinire a acestora;
  • elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;
  • programarea activităţii de inspecţie economico-financiară;
  • iniţierea de acţiuni de control;
  • identificarea necesităţilor de pregătire profesională.

În ce situații se verifică modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziția obligatorie?

Organul de inspecţie economico-financiară efectuează o acţiune de control la entitate, pentru verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, în următoarele situaţii:

  • dacă entitatea nu informează organul de inspecţie economico-financiară cu privire la modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie;
  • dacă entitatea informează organul de inspecţie economico-financiară că nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie;
  • dacă în termen de maximum 10 zile de la solicitarea organului de inspecţie economico-financiară nu au fost comunicate clarificări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor şi/sau documente justificative suplimentare în susţinerea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie;
  • dacă din documentele justificative transmise de entitate nu rezultă că măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie au fost duse la îndeplinire în totalitate.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here