Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică avansarea în cariera didactică prin introducerea posibilității de promovare pe post, prin examen. De asemenea, actul normativ prevede ca personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control să fie degrevat de norma didactică. Elemente de noutate sunt și în cazul învățământului antepreșcolar (creșe și grădinițe pentru copiii cu vârsta sub 3 ani), unde finanțarea de bază se va realiza de la bugetul de stat, începând cu anul şcolar 2019-2020. Până acum, finanțarea se făcea de la autoritățile locale.

Ordonanța modifică și completează Legea educației naționale nr.1/2011, “în vederea creșterii calității în învățământ”:

Precizarea etapelor obligatorii care trebuie parcurse în procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării. Totodată, se reglementează faptul că în activitatea de evaluare a școlilor doctorale, agenția de asigurare a calității din țară sau străinătate cooptează și experți internaționali, iar sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS).  

Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, prin introducerea posibilității de promovare pe post, prin examen, conform practicilor internaționale, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin, se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.

Armonizarea cadrului legislativ în vederea operaționalizării masteratului didactic. În premieră pentru sistemul universitar, planul cadru al masteratului didactic devine unic pe țară și se aprobă prin ordin al ministrului.

O altă modificare se referă la introducerea unui nou alineat cu privire la finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar, care urmează să fie asigurată începând din anul școlar 2019-2020 de la bugetul de stat. Astfel, finanţarea se va face în baza şi în limitele costului standard per antepreşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Asigurarea finanțării de bază pentru antepreșcolari atrage după sine aprobarea unui plan de școlarizare de către MEN, în prezent locurile la creșe fiind stabilite de autoritățile locale.

În plus, copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară vor beneficia și de activități educative desfășurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Activitățile educative vor fi susținute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori. Organizarea unităților de educație timpurie antepreșcolară, standardele de calitate și metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.

Toate modificările au fost adoptate în urma unui dialog permanent cu Consiliul Național al Rectorilor (CNR) și Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), conform unui comunicat al Ministerului Educației.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here