Ordinul ANAF nr. 792/2017, publicat ieri în Monitorul Oficial, se adresează tuturor operatorilor economici ce au activități de import sau export, pentru care fluxul de bunuri impune existenţa unor depozite în care se păstrează bunuri până se va realiza operațiunea de import/export, spații cunoscute ca spații de admitere temporară.

Poate deține un spațiu de admitere temporară orice operator economic ce obține aprobarea conform prezentei proceduri. Autorizarea spațiului pentru depozitare temporară este condiționată de aprobarea prealabilă a evidenţei mărfurilor de către biroul vamal de supraveghere. Evidenţa poate fi ţinută manual sau prin mijloace informatice.

Operatorul economic interesat va depune la Direcția Vamală o cerere. Cererea se completează conform Instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice şi se depune de către solicitant împreună cu următoarele documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei:

  • certificatul de înregistrare a societăţii, în copie;
  • copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
  • schiţa spaţiului/spaţiilor pentru care se solicită autorizarea;
  • actul de deţinere a spaţiului/spaţiilor pentru care se solicită autorizarea;
  • modelul de evidenţe, aprobat de biroul vamal de supraveghere;
  • documentul/documentele care atestă constituirea garanţiei,

Perioda maximă în care bunurile se păstrează în depozitul de admitere temporară este de 90 de zile. În cazul în care solicitantul deţine mai multe spaţii de depozitare pe teritoriul României,  acesta  depune  cereri  diferite  la direcţiile  regionale  vamale  competente pentru  locurile  în  care  sunt  stabilite  spaţiile  de  depozitare  temporară,  pentru autorizarea acestora.

Data acceptării cererii este data la care au fost primite de autoritatea vamală toate informaţiile necesare. Autoritatea vamală competentă comunică în scris solicitantului dacă cererea a fost acceptată sau nu. Autorizaţia pentru exploatarea unui spaţiu de depozitare temporară se emite fără întârziere şi cel târziu în termen de 120 de zile de la data acceptării cererii.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here