Ordinul ANAF nr. 2442/2016, publicat recent în Monitorul Oficial, adoptă o nouă procedură de agreare a practicienilor în insolvenţă, iar persoanele interesate în a participa la procedurile organizate de ANAF pentru selectarea acelor practicieni în insolvență sunt sfătuite să urmărească modificările legislative și anunțurile organizate de ANAF pentru aceste selecții.

Actul normativ adoptă procedurile de selecție și numește comisiile din cadrul ANAF ce vor selecta practicienii în insolvenţă, în funcție de suma datoriilor la buget ale debitorilor aflați în insolvenţă.

În acest sens, dacă valoarea debitelor la buget ale persoanelor aflate în insolvenţă depășește 20 milioane lei, practicienii în insolvenţă vor fi agreaţi de o comisie națională – comisie de agreare și selecție, aprobată prin ordin al președintelui ANAF.

Dacă valoarea debitelor la buget este mai mică de 20 milioane lei, practicienii în insolvenţă vor fi agreați prin comisii de selecție, numite la nivelul Direcției generale regionale – ANAF.

În esență, pentru participarea la procedura de selecție, practicienii în insolvenţă trebuie să depună o serie de documente.

Aceste documente sunt următoarele:

• o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la selecția pentru înscrierea în Lista practicienilor în insolvență agreați de ANAF, conform formularului din anexa OPANAF nr. 2442/2016;

• un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

• certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal, din care să rezulte faptul că nu sunt înregistrate obligații fiscale restante;

• o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

• o declarație pe propria răspundere, conform modelului din anexă, privind dotarea practicianului cu:

– computer;

– abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) – se anexează o copie de pe actul justificativ;

– acces la internet;

– adresă de e-mail;

– imprimantă;

– telefon mobil;

–  telefon fix;

– fax.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here