Hotărârea nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilă şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 265/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 684 din 3 octombrie 2012.

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a stabilit, în primul rând, ca disciplinele în audit financiar, audit intern, fiscalitate şi control de gestiune să deţină o pondere de peste 50% din disciplinele care se predau la master, cu 20 de procentaje mai puţin faţă de prevederile anterioare. Restul procentajului este format din contabilitate şi alte discipline.

Totodată, la forma de învăţământ a programului de master, în afară de învăţământul de zi,  se mai aprobă învăţământul la distanţă (ID) sau învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR).

Actul normativ mai prevede ca, în cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera să restituie solicitantului 75% din taxa pentru echivalea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveşte echivalea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar.

O altă modificare survine în cadrul criteriilor care stau la baza analizării unui program de master pentru echivalarea cu testul de acces la stagiu organizat de Cameră. Astfel, forma de învăţământ a programului de master înglobează şi învăţământul la distanţă (ID) sau învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR), în afara învăţământului la zi.

Dosarul de reducere a vechimii în domeniul financiar-contabil, depus la sediul Camerei, va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, care îl va aproba sau respinge.

Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestuia. Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei.

În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveşte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar.

Ultima modificare prevăzută în hotărâre face referire la persoanele care solicită atât echivalarea testului de acces la stagiu, cât şi reducerea vechimii în domeniul financiar-contabil.

Acestea vor achita o singură taxa, şi anume taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, în ceea ce priveşte echivalarea şi înscrierea la stagiul în activitatea de audit financiar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here