Actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 829/2016, pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO, se adresează agenților economici ce efectuează achiziții intracomunitare de produse accizabile supuse accizelor armonizate.

Sistemul EMCS utilizat în toate statele membre ale Uniunii Europene permite depunerea documentului administrativ în format electronic (e-DA), urmărirea mişcărilor şi închiderea operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.

Accesul la aplicaţiile EMCS-RO pentru depunerea documentelor administrative electronice se poate face de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum şi pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, în calitate de:

 • antrepozitar;
 • destinatar înregistrat;
 • expeditor înregistrat;
 • utilizator final.

Autorizaţia de acces a operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţiile EMCS-RO Mişcări şi/sau pentru depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile EMCS-RO Stocuri se acordă pe baza unei cereri scrise. Cererea se transmite la ANAF-Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală împreună cu:

 • o copie de pe autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau utilizator final, după caz;
 • formularul de înregistrare la aplicaţiile EMCS-RO;
 • lista cu birourile vamale în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate să utilizeze aplicaţiile EMCS-RO;
 • o declaraţie-angajament privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor aplicaţiilor EMCS-RO.

Autorizaţia de acces conţine informaţii privind denumirea şi adresa sediului social al solicitantului, codul unic de identificare (CUI) şi este însoţită de lista aplicaţiilor, calitatea, codurile de acciză şi soluţia tehnică la care s-a acordat accesul la EMCS-RO.

Odată cu autorizaţia de acces şi Lista aplicaţiilor, calitatea, codurile de acciză şi soluţia tehnică la care s-a acordat accesul la EMCS-RO, operatorul economic va primi pe adresa de e-mail menţionată în formularul de înregistrare certificatul/certificatele digitale aferente conectării la aplicaţiile EMCS-RO.

Persoanele desemnate de operatorii economici au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la aplicaţiile EMCS-RO, iar ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

Extinderea autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO se face la cererea titularului atunci când solicitantul beneficiază de o autorizaţie de acces EMCS-RO şi solicită extinderea:

 • la o altă aplicaţie (EMCS-RO Mişcări, EMCS-RO Stocuri);
 • a obţinut o nouă calitate de operator economic autorizat să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, diferită de cea iniţială;
 • la o altă soluţie tehnică de conectare la aplicaţia EMCS-RO Mişcări.

Titularul autorizaţiei de acces la aplicaţiile EMCS-RO are obligaţia de a informa în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, ANAF-Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală cu privire la modificările survenite.

ANAF-Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală poate suspenda autorizaţia de acces pentru o perioadă de 30 de zile, dacă:

 • titularul solicită suspendarea;
 • una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt îndeplinite;
 • titularul nu respectă obligaţiile ce revin utilizatorilor EMCS-RO.

Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, ANAF – DTICSV pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit ANAF-DTICSV suspendă autorizaţia de acces la aplicaţiile EMCS-RO pe o perioadă de 30 de zile. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV comunică titularului încetarea măsurii suspendării.

ANAF – Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală poate revoca autorizaţia de acces dacă:

 • titularul solicită revocarea;
 • atunci când titularul autorizaţiei nu regularizează problemele semnalate prin decizia de suspendare.

O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 60 de zile de la data revocării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare.

ANAF – Direcţia Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală poate anula autorizaţia de acces dacă emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar operatorul economic avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt şi această decizie nu ar fi fost luată dacă informaţiile ar fi fost corecte şi complete. O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 90 de zile de la data anulării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here