Noutăţile au fost aduse prin Ordinul MAI nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere. Ordinul MAI este în vigoare din 12 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 431/2017.

Înmatricularea autovehiculelor

Reţinem din completările şi modificările aduse la Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizației de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor:

● Cum şi unde plătim. Tarifele pentru plăcile cu numere de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizațiilor provizorii pot fi achitate: prin virament, prin mijloace de plată online, la POS-urile instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.

● Cum trimitem acte. Dacă este nevoie de copia unui document, aceasta poate fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail, la adresa aflată pe pagina de internet a instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise.

 Dovada temporară. Dacă vi se trimite certificatul de înmatriculare prin poştă, vi se eliberează un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului şi emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător.

● Înscrierea în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul prespune solicitarea explicită, în cerere, din partea proprietarului. Este nevoie şi de documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

● Dacă vehiculul este folosit în sistem leasing, la înmatriculare se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul MAI nr. 58/2017 asupra Ordinul MAI nr. 1501/2006 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

inmatriculare 2017 modif


● Documentele originale se restituie pe loc
, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.

 La transferul dreptului de proprietate asupra maşinii, se păstrează corespunzător obligaţiile modificate, arătate mai sus (înscrierea în cerere a unei a doua persoane cu drept de conducere, maşina folosită în leasing).

 În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin formularul tipizat « Contract de înstrăinare-dobândire », folosit odată cu Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, fişa de înmatriculare a vehiculului nu se mai solicită.

● Autorizarea provizorie. Până la înmatriculare, se autorizează provizoriu circulația autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate. Autorizaţia de circulaţie provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăşi 90 de zile. Valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu poate depăşi data la care expiră RCA.

 Regimul rablelor. Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulaţie, al cărei model este prevăzut în anexa la ordinul despre care discutăm, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spaţiu adecvat.

Alte reglementări modificate

Semnalăm, urmând să le discutăm în materiale viitoare, modificările şi completările aduse la un alt ordin de ministru, cu privire la procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Ai nevoie de Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI !

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here