Ordinul nr. 294 din 09 Octombrie 2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deținute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0226 din 05 martie 2021.

Actul normativ se adresează contribuabililor persoane fizice ce cresc animale din categoria vacilor și bivolițelor, oilor, caprelor, porci pentru îngrășat și păsări de curte, ce au calitate de contribuabili la bugetul de stat și datorează impozit pe venitul din activități agricole.

Venitul impozabil din activități agricole este stabilit pe seama tranșelor de venit și este reglementat de art. 103 – 107 din Codul fiscal.

De exemplu, o persoană fizică ce crește vaci începând cu cea de a treia, datorează impozit. Pentru primele două capete, se acordă scutire. Dacă persoana fizică crește oi, începând cu cea de-a 51 datorează impozit, primele 50 sunt scutite de impozit.

Dacă aceleași persoane fizice cultivă cereale, cartofi sau alte produse vegetale supuse impozitului, și aceste venituri sunt supuse impozitului pe venitul din activități agricole, după acordarea unor scutiri.

Legiuitorul a precizat la art. 105 alin. (4) din Codul fiscal că dacă respectivul contribuabil datorează impozit pe venit pentru creșterea animalelor, atunci terenurile pe care se realizează producția destinată furajării acestor animale nu generează un venit impozabil.

Ordinul Ministerului agriculturii nr. 294/2020 aprobă suprafața de teren pentru care se acordă scutire de impozit, astfel:

  • Vaci și bivolițe – suprafață 1,06 hectare pentru fiecare animal;
  • Oi – suprafață 0,14 hectare pentru fiecare animal;
  • Capre – suprafață 0,10 hectare pentru fiecare animal;
  • Porci pentru îngrășat – suprafață 0,06 hectare pentru fiecare animal;
  • Păsări de curte – suprafață 0,05 hectare pentru fiecare animal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here