Mai jos găsiţi informaţii recente de la Camera Consultanților fiscali, privind formarea continuă şi taxa pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, în anul 2019. 

Programul de pregătire profesională continuă 

Prin Hotărârea nr. 2/2019, Camera Consultanților Fiscali a aprobat Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019. Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 93 din 6 februarie 2019.

Programul adoptat are ca temei legal:

Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare. 

Reţinem câteva din regulile de urmat pentru anul în curs.

– Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.

– Pregătirea profesională continuă este un drept și, în același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

– Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se va desfășura, în principal, sub formă de:

● cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

● cursuri online.

– Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

– Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.

– Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

– În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

– Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.

– Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.

– Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.

– Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.

În anexe, se prezintă:

– Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2019

– Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 – în săli de curs 

Taxe pentru examene 

Camera Consultanților Fiscali a aprobat, prin Hotărârea nr. 1/2019, cuantumul taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019

Hotărârea CCF a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93 din 6 februarie 2019.

În anul 2019, cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și cuantumul taxei pentru interviu – în cazurile prevăzute de lege – sunt în valoare de 500 lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

Ai nevoie de Hotărârea nr. 2/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here