18 August, 2017

Noutăţi legislative privind eliminarea pescuitului ilegal

În Monitorul Oficial 852 din 2 decembrie 2011  a fost publicată Hotărârea 1136 din 9 noiembrie 2011  privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 ş (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999.

Prezentul act normativ instituie sistemul naţional pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, şi stabileşte regimul de certificare a capturii pentru importul/exportul în/din România al produselor pescăreşti.

Potrivit Hotărârii, produsele pescăreşti importate în România trebuie să fie însoţite de un certificat de captură validat de statul de pavilion al navei/navelor de pescuit care a/ au realizat capturile din care au fost obţinute produsele pescăreşti.

 Despre certificatul de captură

Certificatul de captură se utilizează pentru a atesta faptul că asemenea capturi au fost făcute în conformitate cu legile, reglementările şi măsurile internaţionale de conservare şi gestionare aplicabile. Certificatul de captură conţine toate informaţiile specificate în specimenul prevăzut în anexa II la Regulament şi se validează/vizează de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

 Alte reglementări cuprinse în actul normativ

Potrivit actului normativ, pentru importul produselor pescăreşti constituite într-un singur lot şi care au fost prelucrate într-o ţară terţă, alta decât statul de pavilion, importatorul este obligat să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură o declaraţie stabilită de fabrica de prelucrare din ţara terţă respectivă şi aprobată de autorităţile competente ale acesteia, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa IV la Regulament.

De asemenea, în actul normativ, se mai precizeză faptul că Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură poate acorda operatorilor economici un certificat de operator economic aprobatAPEO, denumit în continuare certificat APEO, în urma depunerii unei cereri, daca deţin un certificat de operator economic autorizat – AEO, denumit în  continuare certificat AEO, eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

În acelaşi timp, certificatul APEO poate fi suspendat sau retras prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

Totodată, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură eliberează certificatul APEO în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor solicitate în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură păstrează certificatele de captură pentru produsele pescăreşti, în original, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Tot în prezenta Hotărâre se mai precizează că, în cazul exportului de produse pescăreşti, validarea certificatelor de captură este solicitată de exportatorul lotului la momentul transmiterii către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a tuturor informaţiilor specificate în certificatul de captură.

De asemenea, în cazul în care, la punctul de intrare în România, produsele pescăreşti sunt supuse unei proceduri de tranzit şi transportate într-un alt stat membru, acestea vor intra sub incidenţa procedurilor vamale de tranzit.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu