În Monitorul Oficial, Partea I nr. 271/01.04.2020 a fost publicată Legea nr. 33/2020 care completează- printre alte acte normative- și Legea concediului paternal nr. 210/1999, dispozițiile legii respective fiind în vigoare de la 04.04.2020.

Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de Legea nr. 210/1999, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 210/1999), în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut.

Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 210/1999.Titularul dreptului la concediu paternal, cu durata de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

Având în vedere interesul practic pentru cititorii noștri privind subiectul respectiv, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm aspecte privind concediul paternal, inclusiv privind noutățile legislative.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la concediu paternal (beneficiari, cum se obține, indemnizație aferentă)?

Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 210/1999, în cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare.

Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a unității în care el își desfășoară activitatea[1].

De dreptul prevăzut la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 210/1999 beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate (art. 2 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 210/1999). 

Important de reținut este faptul că persoanele care beneficiază de concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare în condițiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 210/1999 sau  art. 2 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 210/1999 pot cumula acest drept cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2 din Legea nr. 210/1999, se majorează cu 10 zile lucrătoare (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 210/1999).

Tatăl poate beneficia de prevederea cuprinsă la art. 4 alin. 1 din Legea nr. 210/1999 numai o singură dată, , indiferent de numărul copiilor titularului.

Referitor la modul de obținere al concediului paternal reținem că acesta se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului (art. 2 alin. 2 din Legea nr. 210/1999)[2].

Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unității și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective[3].

Pentru personalul prevăzut la art. 2 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 210/1999, drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.

Are dreptul la concediul paternal un tată care satisface serviciul militar obligatoriu?

Da, potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 210/1999, tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată de unitatea militară în condițiile prevăzute la art. 2 alin. 2[4].

Permisia mai sus prevăzută  se acordă și tatălui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoașterii paternității, în condițiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naștere al noului-născut, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității, întocmită în condițiile legii[5].

Ce se întâmplă în cazul  decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie?

Potrivit art. 5 alin. 1 din Legea nr. 210/1999, în cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă[6].

Pe perioada concediului acordat în condițiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 210/1999 tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl își desfășoară activitatea, la alegere[7].

Personalul prevăzut la art. 2 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 210/1999 beneficiază, pe perioada concediului acordat în condițiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 210/1999, de drepturile salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind salarizarea acestor categorii de personal.

[1]    Prin unitate se înțelege persoana juridică sau fizică, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

[2]    Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, conducerii unității în care tatăl își desfășoară activitatea. Aceasta are obligația de a dispune luarea măsurilor necesare în vederea acordării concediului paternal.

[3]    Indemnizația pentru concediul paternal plătit, egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază.Indemnizația respectivă se plătește din fondul de salarii al unității și se include în veniturile impozabile ale salariatului.

[4]    Permisia se acordă și în cazul în care tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu solicită acordarea acestei permisii în vederea recunoașterii paternității, întocmită în condițiile legii.

[5]    Permisia solicitată și acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naștere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situația în care declarația de recunoaștere a paternității s-a făcut simultan cu înregistrarea nașterii sau, după caz, numai pe baza declarației de recunoaștere a paternității, dacă aceasta s-a făcut ulterior înregistrării nașterii copilului la serviciul de stare civilă.

[6]    Acordarea concediului de lăuzie neefectuat se face de conducerea unității la care tatăl își desfășoară activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tată al copilului nou-născut, precum și a certificatului de deces al mamei și, după caz, a certificatului de concendiu de lăuzie al mamei în situația în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.

[7]    Cuantumul indemnizației se calculează, potrivit prevederilor legale, în funcție de felul indemnizației pentru care optează tatăl. Indemnizația va fi plătită din fondul de salarii al unității în care tatăl își desfășoară activitatea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here