În Monitorul Oficial al României nr. 604 din 26 august 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, acest act normativ menţionează expres faptul că pentru serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române nu se emite bon fiscal.

Intervenţia legislativă a Guvernului urmăreşte:

 • recunoaşterea sistemului electronic de vanzare Xsell (SISTEM INFORMATIC DE VANZARE BILETE SI REZERVARE LOCURI LA TRENURILE DE CALATORI S.N.T.F.C. C.F.R.), ca sistem fiscal de marcat corespunzător prevederilor OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • utilizarea biletului de călătorie la deducerea TVA ului de către agenţii economici în condiţiile legii, fără a mai fi nevoie de factura emisă de furnizor operatorul de transport feroviar.
 • îmbunătăţirea activităţii de evidenţă a facturilor emise de operatorul de transport feroviar, colectarea taxei realizându-se numai din activitatea de bază de vânzarea biletelor şi abonamentelor fără facturi.
 • evitarea de către CFR Călători a unei cheltuieli suplimentare de circa 770.000 lei pentru dotarea cu case de marcat.
 • eliminarea dublei evidenţe a activităţii de casă privind înregistrarea vânzărilor de bilete de călătorie, pe de o parte situaţiile de gestiune date prin casa de marcat şi situaţiile de gestiune date prin sistemul Xsell.
 • eliminarea cazurilor de emitere a facturilor până în ziua a XV a din luna următoare efectuării plăţii serviciului, după încheierea situaţiilor financiar contabile lunare.
 • eliminarea numărului imens de facturi emise de către operatorul de transport feroviar prin toate staţiile unde se vând bilete de călătorie şi abonamente atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

(sursa: Guvernul României, Nota de fundamentare, www.mt.ro/transparenta/2011/iunie/Ordonanta%20Guvernului.pdf)

De reţinut! Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Aceştia au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.

 

Activităţile pentru care nu este necesară utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt:

 • comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede (baza legală : art. 2 lit. a) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători; (baza legală : art. 2 lit. b) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; (baza legală : art. 2 lit. d) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul; (baza legală : art. 2 lit. e) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare; (baza legală : art. 2 lit. f) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar; (baza legală : art. 2 lit. g) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale; (baza legală : art. 2 lit. h) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult; (baza legală : art. 2 lit. i) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă; (baza legală : art. 2 lit. k) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; (baza legală : art. 2 lit. l) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii; (baza legală : art. 2 lit. m) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; (baza legală : art. 2 lit. n) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe; (baza legală : art. 2 lit. o) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului; (baza legală : art. 2 lit. p) din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
 • serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române” (Baza legală: art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Temeiul legal

– OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– OG nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;


[1] xSellSISTEM INFORMATIC DE VANZARE BILETE SI REZERVARE LOCURI LA TRENURILE DE CALATORI S.N.T.F.C. `C.F.R.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here