18 Ianuarie, 2018

Noutăţi în fiscalitate: ANAF stabileşte condiţiile de suspendare a inspecţiei fiscale

În urmă cu puţin timp a fot publicat în Monitorul Oficial un act normativ care reglementează condiţiile şi modalitatea de suspendare a inspecţiei fiscale.

* În ce condiţii se poate realiza suspendarea inspecţiei fiscale?

În cadrul Ordinului ANAF nr. 467/2013 sunt specificate condiţiile care trebuie îndeplinite pentru suspendarea inspecţiei fiscale, după cum urmează:

a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate, în vederea verificării suspiciunilor identificate în legătură cu documentele şi operaţiunile impozabile ale contribuabilului supus inspecţiei fiscale;

b) pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri cuprinse în “Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală” care sunt în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale în derulare;

c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;

d) pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării stării de fapt fiscale;

e) pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;

f) la solicitarea scrisă a contribuabilului, ca urmare a apariţiei unei cauze justificate, confirmată de echipa de inspecţie fiscală. Pe parcursul unei inspecţii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia numai o singură dată;

g) pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;

h) pentru solicitarea elaborării şi prezentării dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz;

i) la solicitarea structurii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează activitatea de inspecţie fiscală, pentru valorificarea unor informaţii din documente:

1. rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală;

2. primite de la alte instituţii ale statului;

3. obţinute de la terţi;

j) pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

k) pentru solicitarea de informaţii sau documente de la alte instituţii sau terţi, în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale, ori pentru finalizarea altor acţiuni de control la acelaşi contribuabil care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

l) în cazul în care, la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale şi nici nu a desemnat un împuternicit să îl reprezinte în relaţia cu organele fiscale;

m) când finalizarea inspecţiei fiscale depinde, în tot sau în parte, de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a atacării unei decizii emise în soluţionarea contestaţiilor, prin care s-a dispus desfiinţarea unui act administrativ fiscal;

n) pentru emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în legătură cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;

o) pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic, considerat în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Propunerea de suspendare va fi făcută în scris de către organele de inspecţie fiscală prin întocmirea unui referat, supus avizării şefului de serviciu coordonator. Referatul va conţine unul din motivele de mai sus care stau la baza propunerii de suspendare, precum şi acţiunile care urmează a se efectua.

În cazul avizării favorabile, referatul va fi supus aprobării conducătorului inspecţiei fiscale competent.

De asemenea, trebuie reţinut faptul că data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie fiscală va fi comunicată, în scris, contribuabilului.

Ordinul ANAF nr. 467/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 254 din 8 mai 2013, este în curs de actualizare şi va putea fi în curând consultat pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

 • Răspunde
  Vasile
  mai 9 2013

  Sunt clare conditiile in care se suspenda inspectia fiscala.
  Nu se spune nimic de termenele in care suspendarea inspectiei fiscale ia sfarsit, intrucat nu este admis ca un termen de raspuns sa dureze o vesnicie, sau sa fie fara limitare in timp .
  Ce facem cand un raspuns pe care il asteapta de la solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale, dureaza doi ani sau mai multi, iar ANAF Romania nu iti da TVA-ul cu suma negativa care reiese din actele contabile tot acest timp?
  Pierderile generate de suspendarile dictate se vor recupera de la ANAF ?
  Raspunde nominal material sau penal dupa caz, cel care a hotarat suspendarea, daca se dovedeste neintemeiata iar prejudiciile aduse societatii in cauza sunt imense sau chiar falimentul ?
  De ce daca ANAF iti suspenda controlul in vederea verificarilor incrucisate (societatea ta a depus toate documentele in vederea controlului si daca ANAF nu poate lua nici o hotarare la momentul respectiv), iar raspunsul la verificari vine peste un an, iti calculeaza penalitati in acest interval de timp ?
  CAND SE INCHEIE UN CONTRACT CU O FIRMA DIN TARA SAU COMUNITATE, TRBUIE SA AVEM AVIZUL FINANTELOR DE CARE APARTINE SOCIETATEA CU CARE VREI SA INCHEI CONTRACTUL ?
  DACA EU NU MA IREGISTREZ IN CONTABILITATE SI NU RECUNOSC NISTE TRANZACTII FACUTE CU UN PARTENER CARE ADUCE INSCRISURI SEMNATE SI STAMPILATE, DAR PE CARE SPUN CA NU LE RECUNOSC, CINE ESTE IN CULPA ?

Scrie un comentariu