26 Februarie, 2018

Noutăţi în domeniul legislaţiei TVA

În cadrul seminarului online cu tema “Noutăţi în domeniul legislaţiei TVA” desfăşurat în data de 14 iulie 2011 şi susţinut de dna Daniela Tănase, Şef serviciu, Direcţia Legislaţie Impozite Indirecte TVA, M.F.P., au fost prezentate cele mai importante modificări în domeniul legislaţiei privind taxa pe valoarea adăugată.

Astfel, au fost abordate următoarele teme de discuţie:

  • Înregistrarea în scopuri de TVA – Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA;
  • Aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale;
  • Regulamentul UE nr 282/2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

Problematica T.V.A. este reflectata în cadrul unei serii de cinci articole din cadrul numărului din luna iulie a.c. al revistei online Consulting Review:

Acordarea dreptului de servitute: livrare de bunuri sau prestare de servicii

La ce articol se încadrează acordarea dreptului de servitute (dreptului de trecere) asupra unei suprafeţe de teren în schimbul unei plăţi unice?

Drept de deducere versus rambursare T.V.A.

Închirierea unui stand în cadrul unui târg/expoziţie este considerată o operaţiune legată de târguri şi expoziţii (regula generală B2B) sau este o operaţiune legată de un bun imobil?

Închiriere mijloc fix, casat ulterior. Achiziţie intracomunitară asimilată?

Ce valoare se declară în Declaraţia recapitulativă în cazul în care bunul nu mai are nicio valoare? Se face vreo ajustare a dreptului de deducere a T.V.A.?

Contracte de leasing reziliate şi bunuri nerecuperate

Începând cu 1 martie 2011 societăţile de leasing care au contracte reziliate şi nu şi-au recuperat bunurile trebuie să ajusteze T.V.A. Ce se întâmplă cu contractele încheiate şi reziliate înainte de martie 2011?

Asociere in participaţiune pentru construirea unui imobil

O persoană fizică încheie un contract de asociere în participaţie cu o persoană juridică. Care sunt implicaţiile din punct de vedere al T.V.A., atat în cazul persoanei fizice cât şi în cazul persoanei juridice.


Mai multe răspunsuri la întrebări privind problematica T.V.A., precum şi detalii privind modificările recente în domeniul taxei pe valoarea adăugată, găsiţi urmărind înregistrarea seminarului online cu tema Noutăţi în domeniul legislaţiei TVA, susţinut de dna. Daniela Tănase în data de 14 iulie a.c.

Scurt fragment din seminar:

Click aici pentru înscriere la acest seminar online! (În urma înscrierii veţi primi un cod de acces cu care veţi putea urmări înregistrarea integrala a seminarului, de oricâte ori doriţi!)

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu