Pentru a beneficia de facilităţile vamale acordate în sistemul Uniunii vamale UE – Turcia, exportatorii trebuie să obţină autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor ATR care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie.
Reglementările tehnice au fost recent aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4822/2007. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 167/2014.
În vederea autorizării, exportatorii care doresc să emită certificate ATR în procedură simplificată depun la direcţiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere însoţită de următoarele documente, în fotocopie:
– actul constitutiv al societăţii;
– certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;
– contractele în baza cărora se vor efectua exporturile.
Direcţiile regionale vamale analizează cererea depusă şi eliberează autorizaţia având în vedere, în special, următoarele aspecte:
– volumul şi frecvenţa exporturilor;
– existenţa unor contracte ferme;
– respectarea regulii transportului direct.
Certificatele ATR emise în procedură simplificată pot fi vizate, în avans, de autoritatea vamală sau pot fi vizate de către exportator cu o ştampilă conform modelului prevăzut în anexa la ordin. În cazul în care se folosesc certificate vizate în avans de autoritatea vamală, în autorizaţie se menţionează numele biroului vamal care va viza certificatele.
În cazul în care certificatele ATR sunt ştampilate în avans de autoritatea vamală, în caseta 8 “Observaţii” se va înscrie expresia “Procedură simplificată” în una dintre variantele lingvistice prevăzute de Decizia 1/2006 a Comitetului de Cooperare Vamală CE-Turcia.

De ce “comerţ preferenţial”?

Cei interesaţi au la dispoziţie Ghidul de completare a declaraţiei vamale în sistemul de procesare automată a datelor utilizând baza de date TARIC_RO. Ghidul, pus la dispoziţie de ANAF – Direcţia Generală a Vămilor*), prezintă diferitele categorii de certificate :
– certificate a căror prezentare este obligatorie pentru efectuarea formalităţilor vamale, dacă această măsură este prevăzută pentru un anumit cod tarifar. Ex: L132 (Autorizaţie de import emisă de autorităţile competente din Statele Membre care este valabilă pe teritoriul Comunităţii)
– certificate a căror prezentare este necesară în cazul în care se solicită o suspendare sau o preferinţă tarifară, dacă această măsură este prevăzută pentru un anumit cod tarifar. Ex: A119 (Certificat de navigabilitate); N018 (Certificat ATR)
Pentru mărfurile provenind din ţările cu care sunt încheiate acorduri de uniune vamală (Turcia, Andora şi San Marino) nu se percep taxe vamale, în baza documentului care face dovada statutului comunitar: Certificatul ATR (cod N018) sau Documentul T2L (cod N018).
Certificatul ATR (Admission Temporaire Roulette) este folosit între Comunitatea Europeană şi Turcia.
Ca urmare a acordului de comerţ încheiat de UE cu Turcia, dacă mărfurile sunt originare din UE sau din Turcia, se asigură un regim vamal preferenţial pentru o serie de produse industriale, respectiv taxe reduse sau nule.

Codul de preferinţă în sistemul TARIC_RO este 400 – Neperceperea taxelor vamale în baza acordurilor de uniune vamală, iar modul de prezentare  este “Taxă Uniune vamală”

Ce informaţii găsiţi în OPANAF nr. 301/2014

Ordinul ANAF nr. 301/2014 priveşte o încadrare mai largă, şi anume autorizarea exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor ATR, care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea.

Autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură. În cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, în vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea declaraţiei pe factură depun la direcţiile regionale vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere conform modelului din Norme, însoţită de documentele stabilte prin aceeaşi reglementare.

Autorizaţia pentru emitere în procedură simplificată a certificatelor ATR care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia. În vederea autorizării, procedura este cea pe care am arătat-o la început.

Ghidul de completare a declaraţiei vamale în sistemul de procesare automată a datelor utilizând baza de date TARIC_RO poate fi accesat la adresa aceasta.
————————————(P)————————————

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here