În vederea alinierii la normele comunitare, o recentă ordonanţă de urgenţă aduce reglementări noi privind carburanţii, inclusiv din surse regenerabile, precum şi alimentarea electrică a autovehiculelor.

O.U.G. nr. 80/2018 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 803/2018 şi este în vigoare de la 19 septembrie, mai puţin dispoziţiile privind contravenţiile care se aplică de la 29 septembrie. Actul normativ aduce, totodată, modificări şi completări la Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

Înainte de a prezenta alte detalii din ordonanţă, reţinem precizarea din Expunerea de motive potrivit căreia, pentru aliniere la reglementările comunitare, statul român trebuie să respecte obligaţia de a introduce pe piață benzine cu un conținut de biocarburant de minimum 8% în volum începând cu data de 1 ianuarie 2019. Întrucât îndeplinirea de către furnizori a măsurilor de retehnologizare sau adaptare a fluxurilor tehnologice la noile cerințe obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2019 se acordă, astfel, o perioadă – considerată rezonabilă –, de cel puțin patru luni, pentru îndeplinirea acestei obligații

Ordonanța de urgență stabileşte condițiile de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei

La benzină:

● se admite comercializarea către consumatorul final numai a benzinei care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în anexa la ordonanță de urgență.

● se permite comercializarea către consumatorul final pe perioada verii, a benzinei cu etanol în condiţii tehnice prevăzute în ordonanţă, cu condiția ca etanolul folosit să fie un biocarburant. Comercializarea

numai a benzinei cu un conținut de biocarburanți este prevăzută să se facă treptat, în etape stabilite in acest act normativ – până la data de 31 decembrie 2018 cu un conținut de biocarburant de minimum 4,5% în volum şi de la 1 ianuarie 2019, benzina cu minimum 8% biocarburant –, cu anumite excepţii de asemenea stabilite expres, dar care să asigure protejarea motoarelor cu aprindere prin scânteie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente și/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a unor combustibili cu valori superioare de etanol și oxigen.

● sunt prevăzute, pentru furnizorii de benzină, obligații privind informarea clară a consumatorilor la pompă.

introducerea pe piață a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă, cu excepţii pentru maşini de colecţie şi în anumite condiţii tehnice şi de avizare

La motorină:

● furnizorii de carburanți comercializează către consumatorul final numai motorină cu un conținut de biocarburanți de minimum 6,5% în volum.

PRIN EXCEPŢIE, sunt prevăzute derogări de la 1 ianuarie 2019, pentru asigurarea protejării în condiții de iarnă severă a motoarelor cu aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule.

● furnizorii de motorină au obligaţii de informare şi avertizare către consumatori. 

Monitorizare şi raportare pentru carburanţi şi emisii de gaze cu efect de seră

– Începând cu 2019, furnizorii raportează în perioada 15 ianuarie-1 martie a fiecărui an calendaristic autorității competente, în format letric și electronic, cel puțin următoarele informații pentru anul calendaristic precedent:

a) volumul total de carburant sau cantitatea de energie din fiecare tip furnizat, indicându-se unde a fost achiziționat și originea sa; și

b) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață pe unitate de energie.

– Obligația de raportare se realizează în conformitate cu metodele de calcul și cerințele prevăzute în anexe la ordonanță şi se raporte se raportează pe formulare de asemenea prevăzute în actul normativ.

 Furnizorii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) aplică o metodă simplificată de calcul și raportare prevăzută în anexă  la ordonanță.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 80/2018? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here