În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prezentăm mai jos detaliat principalele aspecte reglementate cu referire la subvenţiile şi activele primite prin transfer de la clienţi. Dispoziţiile acestui ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează:

* OMFP nr. 1690/2012 aduce o clarificare în sensul că modifică titlul subsecţiunii 8.8 “Subvenţii”. Acest această secţiunea se va numi: “Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi”.

* Totodată, pentru a elimina orice neclarităţi referitoare la subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi, legiuitorul aduce completări menite să expliciteze contabilizarea acestora. Astfel, entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi».

* În scopul punerii în practică a înregistrărilor contabile referitoare la subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi, legiuitorul precizează că în Planul de conturi general, se introduce contul 478 “Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi” (P), sold al cărui cont se prezintă la elementele corespunzătoare din situaţiile financiare anuale ale entităţilor în cauză.

Schema contului Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se prezintă astfel:

Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi»

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia ori construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii. Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» este un cont de pasiv.

    În debitul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:     În creditul contului 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» se înregistrează:
    – cota-parte din valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, trecută la venituri, pe măsura amortizării imobilizării corporale sau a prestării serviciului către clienţi, după caz (758).     – datoria corespunzătoare valorii activelor (imobilizări corporale şi/sau numerar) primite de entitate de la clienţii săi.

Soldul contului reprezintă valoarea veniturilor în avans aferente activelor primite de entitate de la clienţii săi, netransferată la venituri.

* În scopul punerii în practică a înregistrărilor contabile referitoare la patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, legiuitorul precizează că în Planul de conturi general, se introduce Contul 1018 “Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare” (P). Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa patrimoniului deţinut, potrivit legii, de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare. Soldul acestui cont se prezintă la elementele corespunzătoare din situaţiile financiare anuale ale entităţilor în cauză.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29/12/2010, prin Ordinul MFP nr. 2239/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25/07/2011, prin Ordinul MFP nr. 2382/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 08/08/2011 şi prin Ordinul MFP nr. 1118/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012; Ordin MFP nr. 1690/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 857 din 18/12/2012;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here