În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1018 din 02 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.

Legea nr. 222/2020 intră în vigoare de la 05 noiembrie 2020.

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite își produce efecte în perioada 08 august 1990 – 04 noiembrie 2020.

Pentru a evita paralelismul legislativ, prin prevederile Legii nr. 222/2020, se abrogă Legea nr. 12/1990 și se modifică O.G. nr. 21/1992. O parte din prevederile Legii nr. 12/1990 abrogate, se regăsesc preluate în modificarea O.G. nr. 21/1992.

Lista noutăților aduse de Legea nr. 222/2020:

 1. Se abrogă art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. b) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii judeţene sau prefecturi;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. c) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • condiţionarea vânzării unor mărfuri sau a prestării unor servicii de cumpărarea altor mărfuri ori de prestarea de servicii;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. d) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
 1. Se abrogă art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. h) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, vânzarea preferenţială, refuzul nejustificat al vânzării acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al operatorului economic;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
 1. Se abrogă art. 1 lit. i) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • acumularea de mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. j) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul;

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.

 

 1. Se abrogă art. 1 lit. k) din Legea nr. 12/1990, potrivit căruia:

Fapta ilicită:

 • falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite.

Sancțiunea faptei:

 • Persoanele fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.
 • Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea faptei, dacă sunt ale contravenientului, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei se confiscă.
 • Aplicarea sancțiunii nu înlătură răspunderea disciplinară a făptuitorilor.

Constatarea contravenţiei:

 • funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Direcţiei generale antifraudă fiscală, de organele controlului financiar şi de personalul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră Române.
 • inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
 1. Se completează prevederile art. 4 și art. 50 din O.G. 21/199 referitoare la interdicția de comercializare a produselor sau de prestare a serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor

 

 • Vechea reglementare: ,, 4. –  (1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.  (2) Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.,,
 • Noua reglementare:

Completează art. 4 cu un nou alineat care stabilește: ,,(3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege.,,

Concomitent, se completează art. 50 cu prevederi referitoare la sancțiunea faptei nou introdusă la art. 4 alin. (3) cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei.

 

Fapta sancționată prin art. 4 alin. (3) din O.G. 21/1992

Fapta sancționată:

 • comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii.

Sancțiunea faptei:

 • se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei (art. 50 din O.G. 21/1992)
 • Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice însărcinate cu protecţia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. (art. 51 alin. 1 din O.G. 21/1992)
 • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 20.000 lei la 100.000 lei. (art. 51 alin. 2 din O.G. 21/1992)
 • Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenţie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 25.000 lei. (art. 51 alin. 3 din O.G. 21/1992)
 • În cazul aplicării sancţiunii amenzii pentru săvârşirea faptei prevăzute la art. 51 alin. (2) se va dispune şi închiderea definitivă a unităţii. (art. 51 alin. 4 din O.G. 21/1992)
 • Contravenienţii sunt obligaţi să suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori. (art. 51 alin. 5 din O.G. 21/1992)
 • Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 51 alin. 6 din O.G. 21/1992)
 • Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei. (art. 51 alin. 7 din O.G. 21/1992)

Constatarea contravenţiei:

 • reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here