Începând din 24 iunie este în vigoare noua metodologie de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali.

Metodologia, publicată în Monitorul Oficial nr. 452/2015 a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 92/2015 care în locuieşte reglementarea anterioară dată prin Ordinul ANRRE nr. 82/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial nr. 734/2013, cu modificările ulterioare.

Metodologia stabileşte etapele şi modul de determinare a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali care se află în una dintre următoarele situaţii:

 • nu au uzat de eligibilitate;
 • îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciul universal şi, după ce au uzat de eligibilitate, solicită să beneficieze de serviciul universal;
 • nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă.

Reţinem, în primul rând, calendarul de eliminare a tarifelor reglementate – document care cuprinde etapele de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii finali şi procentele de achiziţie din piaţa concurenţială corespunzătoare fiecărei etape.

 tarife_energie

Sursa foto: Lege5.ro

Potrivit metodologiei, sunt clienţi din piaţa reglementată acei clienţi finali care, până în prezent nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal, precum şi clienţi finali care beneficiază de serviciul universal.

Principiile de calcul

Principiile de calcul din metodologie se referă la următoarele categorii de tarife:

a) tarife reglementate de energie electrică, aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate, pentru diferenţa dintre consumul total şi componenta de consum aferentă procentului de achiziţie din piaţa concurenţială prevăzut în calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

b) tarife CPC (cu componenta de piaţă concurenţială) de energie electrică, aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă următoarelor categorii de clienţi care beneficiază de serviciul universal:

 • clienţi casnici care nu au uzat de eligibilitate pentru componenta de consum aferentă procentului de achiziţie din piaţa concurenţială prevăzut în calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;
 • clienţi casnici care, după ce au uzat de eligibilitate, revin la furnizorii de ultimă instanţă;
 • clienţi noncasnici cu drept de serviciu universal, care solicită să-şi exercite acest drept;

c) tarife de ultimă instanţă, la energie electrică, aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă următoarelor categorii de clienţi care nu beneficiază de serviciu universal:

 • clienţi noncasnici care, până acum nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
 • clienţi noncasnici care nu îndeplinesc condiţiile sau nu solicită să beneficieze de serviciul universal şi care, după intrarea în vigoare a noii metodologii, se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, inclusiv clienţi care au uzat de eligibilitate şi au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor.

Drepturi şi obligaţii

Dincolo de modalităţile tehnice de calcul, detaliate în Metodologie, reţinem – cu caracter general – precizări potrivit cărora ANRE poate decide avizarea tarifelor cu componentă de piaţă concurenţială separat pe perioada fiecărui trimestru din cadrul unui semestru, în următoarele cazuri:

 • media preţurilor de închidere a sesiunii de licitaţie organizată pe piaţa centralizată pentru serviciul universal (PCSU) pentru trimestrul II al unui semestru diferă cu mai mult de 8 % de media preţurilor de închidere a sesiunii de licitaţie organizată pe PCSU pentru trimestrul I al respectivului semestru;
 • preţurile de achiziţie a energiei electrice reflectă situaţii conjuncturale din pieţele centralizate, caracterizate prin deficit sau excedent de ofertă;
 • unul sau mai mulţi participanţi la piaţa de energie electrică au declarat forţa majoră şi aceasta are efect semnificativ asupra nivelului preţurilor din pieţele centralizate.

ANRE are, de asemenea, drept de decizie pentru:

 • suspendarea organizării sesiunilor de licitaţie pe PCSU, pentru o perioadă determinată, în cazul în care constată disfuncţionalităţi majore ale PCSU, pentru a căror clarificare/remediere este necesară o perioadă mai lungă de 45 de zile;
 • revocarea cadrului de reglementare aferent PCSU.

La stabilirea corecţiei de tarif pentru clienţii din piaţa reglementată, costul activităţii de furnizare a energiei electrice, determinat în condiţile prevăzute în metodologie  poate fi suplimentat cu cota-parte corespunzătoare din costurile ocazionale înregistrate de furnizorul de ultimă instanţă în perioadele analizate ca urmare a unor situaţii speciale (cum ar fi recontractare, modificare sisteme informatice, pierderi din creanţe etc.), fundamentate de furnizor şi considerate justificate de ANRE.

ANRE publică pe site-ul propriu tarifele reglementate aprobate la nivel naţional, precum şi tarifele CPC avizate pentru fiecare furnizor de ultimă instanţă.

La rândul său, furnizorul de ultimă instanţă este obligat să publice pe site-ul propriu, în cel mult 3 zile de la primirea avizului de la ANRE, tarifele cu componentă de piaţă concurenţială şi tarifele de ultimă instanţă, pe care le aplică în facturile emise clienţilor finali proprii.

Pentru semestrul II 2015, valoarea justificată a costului unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată CFcr este de 4,5 lei/client/lună.

Soldul corecţiilor de tarif de ultimă instanţă se calculează pentru fiecare furnizor de ultimă instanţă conform prevederilor prezentei metodologii începând cu semestrul II 2015. La prima avizare a tarifelor cu componentă de piaţă concurenţială, valoarea soldului corecţiilor este zero.

Începând cu data de 1 octombrie 2015, un client care beneficiază de serviciul universal poate solicita tariful CPC diferenţiat, în cazul în care deţine un sistem de măsurare cu înregistrarea separată a consumului de energie electrică din orele de zi, respectiv a celui din orele de noapte. În această situaţie, prin derogare, la facturarea consumului de energie electrică al respectivului client FUI va utiliza valorile tarifului cu componentă de piaţă concurenţială aplicabile, astfel:

 • tariful de z, ipentru consumul înregistrat zilnic între orele 7,00-22,00, exclusiv;
 • tariful de noapte, pentru consumul înregistrat zilnic între orele 22,00-7,00, inclusiv.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here