Ministerul Educației a postat, pe 9 ianuarie, Ordinul nr. 3.027/2018 care modifică și completează, atât cu drepturi, cât și cu obligații, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Principalele schimbări sunt legate de uniformă și telefoane mobile, astfel că elevii nu vor mai fi sancționați dacă nu poartă uniforma, iar mobilele vor putea fi folosite în timpul orelor, prin excepție – cu acordul profesorului – dacă există necesitatea aflării unor informații, deci în scop educativ sau în situații de urgență.

Art. 197 – Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție, este permisă utilizarea în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.”

Profesorii nu vor mai putea să le interzică elevilor să participe la cursuri, ca pedeapsă, sau să facă de serviciu pe școală, deoarece aceste măsuri vor fi considerate ca fiind o limitare a elevilor la procesul de educație.

Art. 198 – Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității sau alte asemenea.”

O altă modificare privește participarea elevilor scutiți medical la orele de sport.

Art. 124 – Alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, cum ar fi de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, etc.”

Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor vor fi informați cel puțin o dată pe lună despre situația școlară a elevului.

Art. 173 – Alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul/institutorul/dirigintele/învățătorul pentru a cunoaște evoluția copilului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența părinților/tutorelui/susținătorului legal va fi consemnată în Caietul educatorului/învățătorului/profesorului cu nume, dată și semnătură.”

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ.

Ai nevoie de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here