Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică, pe 24 noiembrie, un proiect de lege care reglementează activitatea grefierilor, dar propune și o nouă clasificare a funcţiilor care compun personalul de specialitate juridică şi gestionarea acestei categorii de personal.

Proiectul propune o nouă clasificare a funcţiilor care compun personalul de specialitate juridică, respectiv personal de specialitate judiciară:

  • grefier judiciar,
  • grefier documentarist,
  • grefieri arhivari,
  • grefieri de şedinţă
  • grefieri principali.

Apoi este o altă categorie, personal de asistenţă:

  • grefieri şi asistenţi procedurali,
  • personal tehnic – specialist IT,
  • specialist criminalist,
  • tehnician criminalist,
  • personal administrativ – şofer.

Proiectul prevede ca grefierii judiciari să fie recrutaţi numai prin concurs, iar personalul de specialitate juridică să aibă studii superioare juridice. De asemenea, sunt prevederi noi care reglementează statutul Institutului Naţional de Expertiză Criminalistică, dar și proceduri privind pregătirea profesională şi şcolarizarea în cadrul şcolii naţionale de grefier, testarea psihologică, sfera abaterilor disciplinare, până şi ţinuta vestimentară.

Art. 20 – (1) Recrutarea în vederea ocupării funcţiilor de grefier de şedinţă, de grefier documentarist şi de grefier principal se realizează prin concurs organizat la nivel naţional, de către Școala Națională de Grefieri, cu sprijinul Serviciului Personal de Specialitate Judiciară al instanțelor judecătorești, din cadrul Ministerului Justiţiei.

(2) Concursul se organizează cel puțin o dată pe an, după același calendar, în măsura solicitărilor transmise Ministerului Justiției în acest sens, de către curțile de apel, parchetele de pe lângă curţile de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcţie de necesarul de resurse umane.

Art. 22 – (1) Examinarea candidaţilor în cadrul concursului constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la următoarele discipline:

a) drept procesual civil;

b) drept procesual penal;

c) organizare judiciară.

Pe perioada de 6 luni de studii, la Școala Națională de Grefieri, cursanții vor avea indemnizație, decont pentru plata a 50% din chirie, dar și cazarea și masa asigurate din bugetul școlii.

Art.105 – (1) În perioada studiilor la Şcoala Naţională de Grefieri, cursanţii beneficiază de o indemnizaţie lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut prevăzut de legislaţia salarizării pentru funcţia de grefier debutant.

Art.106 – (1) Cursanții Școlii Naționale de Grefieri au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, grefierilor în funcție, în condițiile legii.

Proiectul cuprinde atât drepturile și beneficiile grefierilor și personalului de specialitate judiciară, cât și îndatoririle și sancțiunile prevăzute pentru abateri.

Art.198 – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la art.2, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) reducerea cu 5 – 15% a salariului de bază şi/sau a indemnizaţiei de conducere, pe o durată de 1 – 3 luni;

c) revocarea din funcţia de conducere ocupată;

d) mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet, pe o durată de 1 – 3 luni;

e) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;

f) eliberarea din funcţie

Art.199 – (1) Sancţiunile disciplinare se aplică de către persoana care are competenţa de numire şi eliberare din funcţie a personalului prevăzut la art. 2.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here