OpANAF nr. 18 din 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit“ şi 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“ este în vigoare de la 17 ianuarie 2023.

OpANAF nr. 18/2023 modifică procedura de completare și de declarare a veniturilor obținute de persoanele fizice impozitate prin stopaj la sursă când obligația reținerii plății și declarării impozitului este în sarcina plătitorului de venit.

Declarația 205 trebuie depusă la autoritatea fiscală până în ultima zi din luna februarie din anul următor celui în care s-au realizat veniturile persoanei fizice.

Dintre veniturile ce fac obiectul declarării amintim: venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri obținute în baza unor contracte civile când se respectă criteriile de independență și, mai nou, venituri din bacșișuri încasate de persoanele ce lucrează în restaurante și baruri.

Modificarea principală este generată de schimbarea regimului fiscal pentru vânzarea titlurilor financiare aplicabilă de la 1 ianuarie 2023 așa cum a fost reglementată prin Legea nr. 142/2022 ce modifică Codul fiscal.

Vânzarea de instrumente financiare derivate se impozitează în anul 2023 cu procentul de 1% din câștigul realizat dacă durata de deținere a instrumentelor financiare este mai mare de 365 de zile de la data dobândirii și cu 3% dacă dobândirea este pe o durată mai mică de 365 zile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here