OpANAF nr. 165/7/1272/456/2023 privind pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurat este în vigoare de la 10 februarie 2023. 

Ordinul reglementează depunerea declarației formular 112 privind impozitul pe venitul din salarii și asigurările sociale, utilizabilă începând cu salariile aferente lunii ianuarie 2023.

Modificarea declarației a fost necesară în contextul adoptării OG nr. 16/2022, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 370/2022, ce a adus o nouă procedură privind deducerile personale și noi formule de calcul privind procentul de 80% cifră de afaceri în domeniul construcțiilor, pentru a se putea beneficia de facilitățile în acest domeniu – modificare în data de 23 decembrie 2022.

În principiu, am identificat ca fiind preluate în structura declarației atât procedurile anterioare, cât și noi obligații de declarare.

Amintim faptul că începând cu 01 ianuarie 2023, pentru o serie de venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice ce sunt totuși venituri de natură salarială, chiar dacă sunt neimpozabile, se instituie obligația declarării în formularul 112.

Acestea le regăsim la rândurile 8.3 și 8.4 din declarație.

Prezentâm câteva dintre aceste obligații de declarare, astfel:

  • Indemnizația de delegare neimpozabilă;
  • Indemnizația de detașare transnațională neimpozabilă;
  • Prestații suplimentare neimpozabile primite în baza clauzei de mobilitate;
  • Contribuția la un fond de pensii administrat privat, suportat de angajator într-un plafon propriu de 400 euro anual;
  • Abonamente medicale și prime de asigurare voluntară de sănătate suportate de angajator pentru salariați într-un plafon de 400 de euro anual;
  • Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de agrement, în plafonul neimpozabil de maxim salariul mediu din economie și, desigur, începând cu 01 februarie 2023, contravaloarea abonamentelor la sălile sportive.

În concluzie, se vor declara toate veniturile de natură salarială realizate de persoanele fizice așa cum sunt reglementate la art. 74 alin. (4) și, după caz, la art. 74^1 din Codul fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here