Noul Cod de Procedură Penală 2014, Partea Specială, Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, art. 478 – art. 482.

Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia

Art. 478. –

(1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.

(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.

(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.

(4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.

(5) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acord.

(6) Inculpaţii minori nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 479. –

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 480. –

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

(3) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

Atenţie! De la 1 februarie 2014, paragraful (3) al art. 480, va fi abrogat. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

NCPP.Acordul de vinovatie1

Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 481. –

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă.

(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord.

Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 482. –

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:

a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele şi mijloacele de probă;

g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h) cererile procurorului;

Atenţie! De la 1 februarie 2014, noua formă a art. 482, litera (h), este cea înfăţişată în partea dreaptă a imaginii, cu verde. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

NCPP.Acordul de vinovatie2

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

Codul de Procedură Penală 2010, modificat, intră în vigoare de la 1 februarie 2014, conform Legii nr. 255/2013, care abrogă Codul de Procedură Penală din 1968. Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here